Četvrtak, 27. April 2017.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Arhiva

Ponedjeljak, 03.04.2017.

Opština Nevesinje: Potpisivanje ugovora sa stipendistima 13. aprila

Opština Foča: Objavljeni preliminarni rezultati konkursa za dodjelu stipendija u ak. 2016/17. godini

Petak, 31.03.2017.

Općina Gradačac: Objavljena imena stipendista za ak. 2016/17. godinu

Srijeda, 29.03.2017.

Općina Kakanj: Objavljena Preliminarna rang lista dodijeljenih stipendija za ak. 2016/17. godinu

Općina Vitez: Objavljena Konačna rang lista stipendista za šk. 2016/17. godinu

Općina Stari Grad: Objavljena Konačna lista stipendista za ak. 2016/17. godinu

Općina Jajce: Objavljene preliminarne liste odobrenih stipendija za ak. 2016/17. godinu

Utorak, 28.03.2017.

Općina Donji Vakuf: Objavljena rang liste stipendista za ak. 2016/17. godinu

Petak, 24.03.2017.

HKD „Napredak“: Objavljena imena stipendista za ak. 2016/17. godinu

Srijeda, 15.03.2017.

Opština Bratunac: Objavljene liste stipendista za ak. 2016/17. godinu

Opština Kalinovik: Objavljena Rang lista stipendista za ak. 2016/17. godinu

Četvrtak, 09.03.2017.

Općina Jablanica: Objavljena Odluka o dodjeli stipendija za šk/ak. 2016/17. godinu

Ponedjeljak, 06.03.2017.

Opština Rogatica: Načelnik potpisao ugovore sa 130 stipendista

Opština Kneževo: Objavljena lista studenata dobitnika stipendija u ak. 2016/17. godini

Opština Gradiška: Stipendisti Opštine Gradiška potpisali ugovore

Opština Prnjavor: Potpisivanje ugovora sa stipendistima 11. marta

Opština Derventa: Objavljene liste stipendista za šk/ak. 2016/17. godinu

Opština Vlasenica: Učenici generacije Vladmir Jurošević i Jelena Blanuša stipendisti za ak. 2016/17. godinu

Utorak, 28.02.2017.

Općina Konjic: Objavljen spisak stipendista za ak. 2016/17. godinu

Ministarstvo nauke i tehnologije RS-a i Fond "Milan Jelić": Objavljene konačne rang liste dobitnika stipendija za ak. 2016/17. godinu

Ponedjeljak, 27.02.2017.

Opština Brod: Objavljena Konačna rang lista za dodjelu stipendija studentima u ak. 2016/17. godini

Opština Ugljevik: Objavljena Rang lista kandidata za dodjelu studentskih stipendija za ak. 2016/17. godinu

Opština Kostajnica: Objavljeni rezultati konkursa za stipendija u ak. 2016/17. godini

Petak, 17.02.2017.

Opština Šipovo: Objavljena Preliminarna rang lista dodijeljenih studentskih stipendija za ak. 2016/17. godinu

Općina Gračanica: Objavljena Konačna lista za dodjelu stipendija studentima u ak. 2016/17. godini

Općina Gračanica: Objavljena Konačna lista za dodjelu stipendija učenicima šk. 2016/17. godini

Općina Gradačac: Objavljena Privremena rang lista kandidata za dodjelu stipendija u šk/ak. 2016/17. godini

Četvrtak, 16.02.2017.

Općina Vogošća: Objavljen Zaključak o rezultatima Konkursa za dodjelu stipendija učenicima i studentima u šk/ak. 2016/17. godini

Srijeda, 08.02.2017.

Opština Gradiška: Objavljene preliminarne liste odobrenih stipendija za ak. 2016/17. godinu

Opština Ribnik: Objavljena Rang lista stipendista za ak. 2016/17. godinu