Srijeda, 31. Maj 2023.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Dijana Prljić: Ove godine dodjeljujemo 20 stipendija povodom dvadesetog rođendana programa stipendiranja KAS-a u BiH

Srijeda, 26.10.2022. // Izvor: Stipendije.ba // Intervjui

U intervjuu za portal Stipendije.ba Dijana Prljić, stručna saradnica u Fondaciji Konrad Adenauer, govori o stipendijama Fondacije Konrad Adenauer (KAS) te sličnim temama.
 
Stipendije.ba: Možete li nam ukratko predstaviti Fondaciju Konrad Adenauer (KAS) i njene aktivnosti u Bosni i Hercegovini?

Dijana Prljić: Fondacija Konrad Adenauer (KAS) je njemačka politička fondacija koja se bavi političkim obrazovanjem i pri tome se rukovodi principima slobode, pravde i solidarnosti.  Nosi ime Konrada Adenauera, prvog kancelara Savezne Republike Njemačke nakon Drugog svjetskog rata, čije je ime simbol demokratske obnove Njemačke, ulaska Njemačke u transatlantsku zajednicu, vizije evropskog ujedinjenja i usmjerenja ka socijalnoj tržišnoj privredi.
U Njemačkoj je KAS osnovana šezdesetih godina prošlog stoljeća, a u BiH djeluje od 1997. godine. I u Njemačkoj i u drugim zemljama u kojima ima svoja prestavništva uključujući i Bosnu i Hercegovinu, KAS djeluje na sličan način organizujući edukativne manifestacije (seminare, konferencije, programe razmjene i sl.), te dodjeljujući stipendije.
U BiH KAS ima nekoliko težišta i tema rada: razvoj demokratije i pravne države, međureligijski i interetnički dijalog, socijalna tržišna privreda, pristup BiH Evropskoj uniji. Edukativne manifestacije Fondacija organizuje u saradnji sa brojnim partnerima. Više o djelovanju KAS-a možete saznati na web-stranici i na kanalnima na društvenim mrežama.
https://www.facebook.com/fondacijakonradadenauer.sarajevo
https://www.instagram.com/kas_sarajevo/
https://www.kas.de/bs/web/bosnien-herzegowina/

Stipendije.ba: Jedna od aktivnosti Fondacije je i stipendiranje studenata. Kada se krenulo sa tim projektom u Bosni i Hercegovini?

Dijana Prljić: KAS stipendira studente iz BiH od samog osnivanja Ureda u BiH i prvobitno je nudila samo stipendije za studij u Njemačkoj. 2002. godine uveden je program stipendiranja studenata u Bosni i Hercegovini, tzv.sur-place-stipendije, a po okončanju konkursa koji je u toku, KAS će dodijeliti stipendije 22. generaciji sur-place-stipendista.
 
Stipendije.ba: Koje vrste stipendija Fondacija dodjeljuje bosanskohercegovačkim studentima i koji su uslovi za apliciranje?

Dijana Prljić: KAS dodjeljuje 15 sur-place-stipendija godišnje za studij u BiH studentima master-studija ili studentima od 4. godine naviše integrisanih programa, a ove godine dodjeljujemo 20 stipendija, obilježavajući time 20 godina ovog stipendijskog programa. KAS traži dobar prosjek ocjena, ali još više od toga KAS cijeni volonterski društveni ili politički angažman kandidata, a prijaviti se mogu studenti svih predmeta. Osim ovog programa stipendiranja, KAS nudi i stipendije za master, te stipendije za istraživanja u Njemačkoj, a u odeđenim slučajevima i u drugim evropskim zemljama. Za ovu vrstu stipendija odlučujući kriterij je predmet studija, jer u okviru ovog programa KAS stipendira samo studente koji studiraju sadržaje bliske djelatnosti KAS u BiH. To su uglavnom društvene nauke. Ove godine KAS je studentima iz BiH jednokratno dodijelila i 8 stipendija za mastere i doktorate u Njemačkoj. Konkurs je nedavno okončan i bio je otvoren za studente svih predmeta. Ovaj se konkurs svake godine raspisuje u drugoj državi, tako da nažalost iduće godine neće biti raspisan u BiH, ali naglašavam da Centrala KAS-a u Berlinu dodjejuje stipendije i stranim studentima, tako da se u odjelu koji se zove Begabtenförderung mogu prijaviti i studenti iz BiH. 
 
Stipendije.ba: Koliko je do sada studenata iz BiH obuhvaćeno programima stipendiranja Fondacije i kakva su vaša iskustva sa bh studentima?

Dijana Prljić: KAS je do sada stipendirala ukupno više od 400 studenata. Jedna od posebnosti programa stipendiranja KAS je i prateći program za sve stipendiste/stipendistice dok stipendiranje traje, te za alumiste/alumnistice po okončanju programa. Sa nekim od alumnista i alumnistica KAS sarađuje i više od dvadeset godina po okončanju stipendiranja, dok su neki neaktivni i u toku samog programa.
 
Stipendije.ba: Koji su iznosi stipendija, za koji period se dodjeljuju i da li pored dodjele stipendije stipendisti imaju dodatne aktivnosti u sklopu Fondacije?

Dijana Prljić: Stipendija u BiH iznosi 320 KM mjesečno. Visina stipendije ua studij u inostranstvu je u svakoj zemlji različita, ali kao orijentaciju navest ću podatak da je osnovna stipendija u Njemačkoj oko 800 EUR mjesečno.
KAS i u zemlji i u inostranstvu organizuje raznovrsne seminare za stipendiste i stipendistice, a također nudi i stipendistima i stipendisticama mogućnost da sami osmisle neku aktivnost i organizuju je uz pomoć i podršku KAS-a.
 
Stipendije.ba: Ove godine obilježavate 20 godina stipendijskog programa Predstavništva Fondacije Konrad Adenauer u BiH i dodjeljujete 20 stipendija. Možete li izdvojiti neku posebnu poruku za studente koja će im biti motivacija za prijavu na stipendije Fondacije.

Dijana Prljić: KAS ove godine dodjeljuje 20 stipendija povodom dvadesetog rođendana programa stipendiranja KAS-a u BiH. Jasno je da je finansijska strana stipendije bitna, posebno imajući u vidu aktuelno stanje u BiH, ali pored same novčane podrške KAS-ova stipendija ima i drugi aspekat: učešće na lokalnim, regionalnim i međunarodnim seminarima, prilika za upoznavanje mladih ljudi kao i različitih predstavnika društvenog života iz raznih krajeva regije i Evrope, čak i samo pristup mreži KAS-a i saradnja sa vršnjacima ili onim starijim alumnistima i alumnisticama KAS-a - sve to može biti ne samo zanimljivo, nego i vrlo bitno, ponekad i odlučujuće za dalji životni put mladog čovjeka. Bilo je dovoljno takvih primjera u ovih dvadeset godina.
 
Stipendije.ba: Od 2010. kada smo krenuli sa radom portala Stipendije.ba pratili smo rad Fondacije iz oblasti stipendija. Možete li nam dati svoje mišljenje o radu, djelovanju i značaju portala Stipendije.ba?

Dijana Prljić: Kao prvo KAS se od srca zahvaljuje Vašem portalu za kontinuiranu podršku i praćenje našeg rada od samog osnivanja. Portal stipendije.ba razvio se u žarišnu točku za sve one koji trebaju infomacije o mogućnostima stipendiranja za studente i studentice iz Bosne i Hercegovine, te  je i za KAS Vaša pomoć dragocjena. Čestitamo na dosadašnjim postignućima i želimo puno uspjeha u daljem radu. U svakom slučaju ćemo se radovati nastavku saradnje.