Utorak, 24. Novembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Studentske i učeničke stipendije Općine Ilidža za ak. 2020/21. godinu

Srijeda, 21.10.2020. // Izvor: Stipendije.ba // Novost

Općina Ilidža raspisala je Konkurs za stipendiranje talentovanih učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju.

Stipendije se dodjeljuju za šk./ak. 2020/21. godinu, a pravo učešća na Konkursu imaju učenici sa područja ove općine koji imaju prosječnu ocjenu 5,0 i primjerno vladanje, te učenici prvih razreda srednje škole koji su od trećeg do devetog razreda imali prosječnu ocjenu 5,0. i studenti fakulteta grupacije tehničkih i medicinskih nauka sa prosječnom ocjenom 7,5 i studenti sa ostalih fakulteta sa prosječnom ocjenom 8,0, dok apsolventi nemaju pravo na stipendiranje.

Visina mjesečne stipendije za učenike iznosi 75,00 KM, a za studente stipendije se kreću od 96,00 KM do 120,00 KM u zavisnosti od visine prosjeka. Stipendija će se isplaćivati 10 mjeseci.

Iz Općine napominju da prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa dostavljaju se u Cenar za pružanje usluga građanima Općine Ilidža ili putem pošte na adresu: Općina Ilidža, Butmirska cesta 12, 71210 Ilidža, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje Općine Ilidža, Butmirska cesta 12 (telefon 033/775-717, 033/775-718 i 033/775-720).

Rok za podnošenje prijava je 30. oktobra, a za više detalja pogledati Konkurs Općine Ilidža za stipendiranje talentovanih učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u šk./ak. 2020/21. godini.
 
 
 
 
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 04.12.2020. // Konkurs je otvoren još 10 dana.

Konkurs Općine Konjic za dodjelu stipendija u akademskoj/školskoj 2020/21. godini

Rok za prijavu: 27.11.2020. // Konkurs je otvoren još 3 dana.

Konkurs Grada Gračanica za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2020/21. godinu

Rok za prijavu: 30.11.2020. // Konkurs je otvoren još 6 dana.

Konkurs Općine Travnik za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2020/21. godini