Srijeda, 31. Maj 2023.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

HET dodjeljuje 100 stipendija u ak. 2022/23. godini

Utorak, 07.03.2023. // Izvor: Stipendije.ba // Novost

Uprava preduzeća "Hidroelektrane na Trebišnjici" raspisala je konkurs za dodjelu 100 stipendija u akademskoj 2022/23. godini redovnim studentima prvog ciklusa studija sa prebivalištem na području Republike Srpske, na javnim državnim visokoškolskim ustanovama, odnosno fakultetima tehničkog i društvenog smjera i to: Elektrotehnički fakultet, Mašinski fakultet, Građevinski fakultet, Geološki fakultet, Fakultet za proizvodnju i menađment, Arhitektonski fakultet, Pravni fakultet i Ekonomski fakultet.
 
Pravo učešća na konkursu imaju redovni studenti I ciklusa studija, uz uslove da su državljani Republike Srpske sa stalnim mjestom boravka na teritoriji Republike Srpske, da su upisani prvi put, kao redovan student II, III ili IV godine prvog ciklusa studija na jednom od fakulteta za koje se odobrava stipendija, da nisu korisnici stipendije ili drugog vida materijalne pomoći odobrene od strane pravnog ili fizičkog lica i da ukupna mjesečna primanja po domaćinstvu ne prelaze 1.700,00 KM, dok pravo učešća na Konkursu nemaju studenti drugog i trećeg ciklusa studija, kao ni apsolventi.
 
U konkursu se, između ostalog, navodi da će se stipendije dodjeljivati po kriterijumima: uspjeh u prethodnom školovanju, materijalni položaj, djeca poginulih boraca i invalida rata i rada i po mjestu prebivališta.
 
Prijave sa potrebnom dokumentacijom na raspisani konkurs mogu se dostaviti lično putem protokola ili poštom na adresu: Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, ul. Obala Luke Vukalovića br. 2, sa naznakom „Komisija za dodjelu stipendija".