Subota, 16. Januar 2021.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Studentske stipendije Općine Fojnica za akademsku 2019/20. godinu

Četvrtak, 14.05.2020. // Izvor: Stipendije.ba // Novost
Općina Fojnica objavila je Javni Konkurs za dodjelu 30 stipendija za akademsku 2019/20. godinu redovnim studentima sa područja Općine Fojnica. 
 
Pravo na dodjelu općinskih stipendija imaju redovni studenti koji imaju prebivalište na području Općine Fojnica, uz uslove da studiraju na fakultetima u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu, da nisu ponavljali godinu studija, da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit i da nisu stariji od 25 godina.
 
Općina će dodijleiti 15 stipendija redovnim/redovitim studentima I i II ciklusa studija koji studiraju fakultet deficitarnog za nimanja (medicinski, farmaceu tski, elektrotehnicki, arhitektonski, gradevinski, geodetski, mašinski, prirodno-matematički fakultet - odsjek matematika i fizika. prednost ima nastavnički smjer, te studenti koji fakllltetskim obrazovanjem stjeću zvanje edukatora i rehabilitatora, socijalnog pedagoga, te logopeda i surdoaudiologa) i 15 stipendija ostalim redovnim/redovitim studentima I i II ciklusa studija koji studiraju na fakultetima u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu, ро kriteriju: socijalno stanje (odnosi se na broj iz državanih članova porodice/obitelji) i materijalni položaj (podrazumijeva svaki prihod jednog domaćinstva, odnosno njegovih članova porodice/obitelji koji ostvaruju primanja na temelju plate, penzije/mirovine, primanja od zakupa, primanja па temelju braniteljsko-invalidske zaštite, primanja od ratnih i vojnih odlikovanja, dopunske djelatnosti, naknada i sl.).
 
Ukupan iznos novčanih sredstava predviđen za općinske stipendije u aktulenoj akademskoj godini stipendije iznosi 30.000.00 КМ, a iznos pojedinačne mjesečne stipendije koja se isplaćuje deset mjeseci iznosi 100,00 КМ.
 
Prijavu s dokazima poslati na adresu:
Općina Fojnica.
Komisija/Povjerenstvo za provođenje konkursa/natječaja za dodjelu stipendija redovnim/redovitim studentima Općine Fojnica u akademskoj 2019/2020. godini
Ulica Bosanska 94, 71270 Fojnica
S naznakom "NE OTVARAJ", ili donijeti lični/osobno na pisarnicu Općine Fojnica.
 
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 09.02.2021. // Konkurs je otvoren još 24 dana.

Konkurs Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za dodjelu stipendija za akademsku 2020/21. godinu

Rok za prijavu: 10.02.2021. // Konkurs je otvoren još 25 dana.

Konkurs za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja iz SBK za akademsku 2020/21. godinu