Utorak, 26. Mart 2019.
22.03.2019
Prijave do 2. maja
Sufinansiranje razmjene studenata i akademskog osoblja iz RS za ak. 2018/19.
22.03.2019
Prijave do 10. aprila
Studentske i učeničke stipendije Općine Travnik za šk./ak. 2018/19. godinu
23.03.2019
Odabrana 142 studenta
Spisak studenata kojima je odobrena stipendija Opštine Foča za ak. 2018/19. godinu
20.03.2019
Za 269 studenata i učenika
Isplaćene stipendije Opštine Prnjavor za mjesec januar i februar 2019. godine
20.03.2019
Rok za žalbe 8 dana
Preliminarna lista stipendista JU SŠC "Petar Kočić" Šipovo za šk. 2018/19. godinu
22.03.2019
Za 184 studenata
U petak potpisivanje ugovora o stipendiranju općine Prozor-Rama u šk./ak. 2018/19.
18.03.2019
Odabrana 184 studenta
Konačna lista stipendista Općine Prozor-Rama za ak. 2018/19. godinu
20.03.2019
Dodijeljena 201 stipendija
Potpisani ugovori sa stipendistima Opštine Laktaši u ak. 2018/19. godine
18.03.2019
Stipendije za 160 učenika
Općina Visoko objavila Liste dobitnika općinkih stipendija za šk. 2018/19. godinu
20.03.2019
Stipendije za 102 studenta
Poznati stipendisti Opštine Kozarska Dubica za akademsku 2018/19. godinu
20.03.2019
Odabrano 105 stipendista
Potpisani ugovori sa stipendista opštine Čelinac u šk./ak. 2018/19. godine
20.03.2019
Stipendije za 151 studenta
Isplaćena januarska stipendija Opštine Mrkonjić Grad za ak. 2018/19. godinu
20.03.2019
Odabrano 86 stipendista
Preliminarna lista stipendista Opštine Šipovo za akademsku 2018/2019. godinu
13.03.2019
Za 10 novih stipendista
Isplaćene stipendije Udruženja "Spajalica" za prva tri mjeseca ak. 2018/19. godine
12.03.2019
Odabrano 10 studenata
Potpisani ugovori sa stipendistima Udruženja "Spajalica" u ak. 2018/19.
18.03.2019
Odabrano 28 stipendista
Rezultati konkursa Općine Tomislavgrad za dodjelu stipendija u ak. 2018/19. godini
11.03.2019
Prijave do 25. marta
Stipendije Bavarskog akademskog centra (BAYHOST) za 2019. godinu
12.03.2019
Dodijeljeno 220 stipendija
Načelnik Hadžibajrić potpisao ugovore sa općinskim stipendistima u šk./ak. 2018/19.
09.03.2019
Predstavljeno 12 fakulteta
U Sarajevu održan Prvi sajam italijanskih univerziteta
20.03.2019
Stipendije za 83 studenta
Potpisani ugovori sa stipendistima Opštine Srbac u šk./ak. 2018/19. godini
08.03.2019
Za studente prvog ciklusa
Općina Busovača dodjeljuje stipendije za akademsku 2018/19. godinu
08.03.2019
Stipendije za 348 stipendista
Danas isplata stipendija stipendistima Općine Jablanica za mjesec februar 2019. godine
11.03.2019
Za 220 učenika i studenata
U ponedjeljak potpisivanje ugovora o stipendiranju općine Stari Grad u šk./ak. 2018/19.
07.03.2019
Obezbjeđeno 80 stipendija
Preliminarni rezultati konkursa za dodjelu stipendija Općine Donji Vakuf za ak. 2018/19.
04.03.2019
Mogućnost studiranja u Italiji
Prvi sajam italijanskih univerziteta 9. marta u Sarajevu
07.03.2019
Stipendije za 306 studenta
Potpisani ugovori sa stipendistima Općine Tešanj u šk./ak. 2018/19. godini
01.03.2019
Odabrano 10 studenata
Konačni rezultati konkursa Udruženja "Spajalica" za dodjelu stipendija u ak. 2018/19.
23.03.2019
Sa 275 učenika i studenata
Potpisani ugovori sa stipendistima Općine Teslić u šk./ak. 2018./19. godini
07.03.2019
Stipendije za 65 studenata
Gradonačelnik Kraljević potpisao ugovore sa širokobriješkim studentima
27.02.2019
Uslove ispunilo 179 studenata
Preliminarna lista stipendista Općine Prozor-Rama za ak. 2018/19. godinu