Četvrtak, 09. Juli 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

MEXT stipendije Vlade Japana za bosanskohercegovačke studente za 2020. godinu

Ponedjeljak, 06.05.2019. // Izvor: Stipendije.ba // Novost
U sklopu MEXT (Ministarstvo obrazovanja i nauke) programa stipendiranja Vlada Japana nudi četiri različita programa stipendiranja za studente iz Bosne i Hercegovine koji žele studirati na univerzitetima u Japanu, a rok za predaju aplikacija je 20. juni 2019. godine, do 17:00 sati. 
 
Prema Javnom pozivu Vlade Japana programi stipendiranja za 2020. godinu uključuju: studente istraživače (MA/PhD), dodiplomce, studente tehnoloških fakulteta i studente fakulteta za stručno usavršavanje, a za sve programe aplikanti moraju biti spremni učiti japanski jezik te raditi na jačanju odnosa između svoje zemlje i Japana, po završetku studija u Japanu. 
 
Program stipendiranja za Postdiplomski (istraživački) studij odnosi se na sve studente koji žele studirati na japanskim univerzitetima kao studenti istraživači u pravcu sticanja MA ili PhD diplome, a rođeni na ili poslije 2. aprila 1985. godine ili kasnije. Trajanje stipendije je 1,5 do dvije godine i uključuje šest mjeseci učenja japanskog jezika.

Drugi Program stipendiranja odnosi se na učenike/studente - nediplomirane, a tiče se društvenih ili prirodnih nauka. Ovaj program se odnosi na učenike/studente rođene na ili poslije 2. aprila 1997. godine, uz završeno redovno dvanaestogodišnje školovanje do marta 2020. godine. Trajanje stipendije je oko pet godina i uključuje jednu godinu učenja japanskog jezika.
 
Za program koji se odnosi na studente tehnoloških fakulteta, a čija je specijalnost oblast tehničkih predmeta kriterij je da su rođeni na ili poslije 2. aprila 1995. godine, uz završeno redovno jedanaestogodišnje školovanje do marta 2020. godine. Trajanje stipendije je oko četiri godine i uključuje jednu godinu učenja japanskog jezika. 

Četvrti program stipendiranja odnosi se na studente fakulteta za stručno usavršavanje, a čija je specijalnost tehnologija, lična skrb i ishrana, edukacija i socijalni rad, poslovanje, moda i vođenje domaćinstva, kultura i opšta edukacija, te druga polja. Kriterij za upis na ovaj program je su aplikanti rođeni na ili poslije 2. aprila 1995. godine, uz završeno redovno dvanaestogodišnje školovanje do marta 2020. godine. Trajanje stipendije u sklopu ovog programa je oko tri godine i uključuje jednu godinu učenja japanskog jezika.
 
Iz Ambasade Japana u Bosni i Hercegovini napominju da aplikanti trebaju poslati sve potrebne dokumente poštom na adresu Ambasade Japana u BiH (Bistrik 9, 71 000 Sarajevo) i tom prilikom naznačiti „Aplikacija za MEXT stipendije za 2020. godinu / Application for MEXT 2020“ na koverti te podsjećaju da su sve potrebne informacije dostupne na web stranici Ambasade Japana, kao i u uputama za apliciranje, a za dodatna pitanja aplikanti se mogu obratiti na e-mail: [email protected].

KONKURSI