Srijeda, 08. Juli 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Stipendije JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za ak. 2019/20. godinu

Četvrtak, 03.10.2019. // Izvor: Stipendije.ba // Novost

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar raspisale su Javni oglas za dodjelu stipendija redovnim ili redovno samofinansirajućim studentima Građevinskog, Mašinskog, Elektrotehničkog i Fakulteta za saobraćaj i komunikacije za akademsku 2019/20. godinu.

"Pravo na dodjelu stipendija imaju izuzetno uspješni studenti u statusu redovnog studenta ili redovnog samofinansirajućeg studenta na osnovu rezultata ostvarenih u 2018/19. akademskoj godini, uz uslove da su studenti treće godine prvog ciklusa studija ili prve ili druge godine drugog ciklusa studijada su državljani Bosne i Hercegovine sa mjestom prebivališta u BiH i da nemaju odobren kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koji ima obilježje stipendije od javnog sektora (općine, Grad, Kanton, FBiH, BiH, fondovi, ministarstava i javna preduzeća).

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar u akademskoj 2019/20. godini ukupno dodijeliti će 25 stipendija studentima Građevinskog, Saobraćajnog, Elektrotehničkog i Mašinskog fakulteta. Za studente treće godine prvog (I) ciklusa studija osigurano je 15 stipendija, a za studente prve i druge godine drugog (II) ciklusa studija 10 stipendija.

Visina mjesečne stipendije za studente treće godine prvog ciklusa studija iznosi 100 KM, a za studente prve i druge godine drugog ciklusa studija 300 KM.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, Ul. Adema Buća 20, 88 000 Mostar s naznakom “Prijava za dodjelu stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar“

Konkurs ostaje otvoren do 16. oktobra 2019. godine, a za više detalja pogledati Konkurs za dodjelu stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za akademsku 2019/20. godinu.


KONKURSI

Rok za prijavu: 09.07.2020. // Konkurs je otvoren još 1 dan.

Konkurs Grada Istočno Sarajevo za dodjelu stipendija studentima u akademskoj 2019/20. godini