Ponedjeljak, 16. Decembar 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Studentske stipendije Općine Prozor-Rama za akademsku 2019/20. godinu

Ponedjeljak, 02.12.2019. // Izvor: Stipendije.ba // Novost
Načelnik Općine Prozor-Rama Jozo Ivančević objavio je konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima s područja općine Prozor-Rama za akademsku 2019/20. godinu.
 
Pravo na dodjelu stipendija imaju redovni studenti druge i viših godina koji imaju prebivalište na području Općine Prozor-Rama i nisu korisnici drugih stipendija.

Prijavu na konkurs sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti putem pošte preporučeno na adresu:
OPĆINA PROZOR-RAMA
Ulica Kralja Tomislava bb
88440 Prozor-Rama
Sa naznakom: "Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima u akademskoj 2019./2020. godini"
 
Konkurs ostaje otvoren do 15. januara 2020. godine, a za više detalja možete pogledati, a Natječaj Općine Prozor-Rama za dodjelu stipendija redovnim studentima u ak. 2019/20. godini.

KONKURSI

Rok za prijavu: 08.01.2020. // Konkurs je otvoren još 23 dana.

Konkurs Općine Bugojno za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2019/20. godinu

Rok za prijavu: 15.01.2020. // Konkurs je otvoren još 30 dana.

Natječaj Općine Prozor-Rama za dodjelu stipendija redovnim studentima u ak. 2019/20. godini

Rok za prijavu: 31.12.2019. // Konkurs je otvoren još 15 dana.

Konkurs Grada Zvornik za dodjelu stipendija studentima u školskoj 2019/20. godini