Ponedjeljak, 01. Mart 2021.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Vlada Brčko distrikta BiH dodjeljuje studentske stipendije za 2020. godinu

Srijeda, 29.07.2020. // Izvor: Stipendije.ba // Novost

Vlada Brčko distrikta BiH objavila je Javni poziv za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog ciklusa studija s područja Brčko distrikta BiH.
 
Stipendije se dodjeljuju za period od 1.1.2020. do 30.09.2020. godine, a pravo prijave imaju redovni studenti koji imaju prebivalište u Distriktu najmanje dvije godine do zatvaranja javnog poziva za dodjelu stipendija, uz uslove da u trenutku podnošenja prijave ne ponavljaju godinu studija i da prijavljeni kandidat nije stariji od 27 godina života zaključno s danom zatvaranja javnog poziva.

Dodjeljuje se ukupno 150 stipendija i to: 4 stipendije studentima I. godine studija koji su proglašeni učenicima generacije u školskoj 2018/2019. godini, 17 stipendija studentima I. godine studija koji su za vrijeme četverogodišnjeg srednjeg obrazovanja imali prosjek ocjena 5,00, a srednju školu su završili u školskoj 2018/2019. godini, do 5 stipendija studentima s posebnim potrebama I. i viših godina studija, 1 stipendija studentu pripadniku nacionalne manjine I. i viših godina studija, do 3 stipendije studentima I. godine studija na javnim visokoškolskim ustanovama koji su bez oba roditelja, a srednju školu su završili u školskoj 2018/2019. godini i 120 stipendija studentima II. i viših godina studija.
 
Stipendije se dodjeljuju u 7 jednakih mjesečnih rata počevši od 1. 1. 2019. do 30. 9. 2019. godine, u mjesečnuim iznosima od po 200 KM.

U konkursu s, između ostalod, navodi da je uz prijavu na javni poziv potrebno dostaviti i sve potrebne dokumente, a dokumentacija se predaje tako da se, uz prijavu, sva tražena dokumentacija predaje u zatvorenoj koverti. Obrazac prijave na javni poziv može se podići na infopultu u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH ili na web stranici Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH ob.bdcentral.net.
 
Prijave s priloženim dokumentima mogu se dostaviti lično u zgradu Vlade Brčko distrikta BiH, šalter broj 6 i 7 ili slati poštom na adresu:
Vlada Brčko distrikta BiH
Odjeljenje za obrazovanje
Bulevar mira 1
76100 Brčko distrikt BiH
 
Prijave su otvorene do 4. septembra 2020. godine, a za više detalja možete pogledati Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2020. godinu.

KONKURSI

Rok za prijavu: 09.03.2021. // Konkurs je otvoren još 8 dana.

Natječaj Općine Vitez za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2020/21. godinu