Subota, 25. Mart 2023.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Općina Vogošća objavila Konkurs za stipendiranje učenika i studenata u šk./ak. 2022/23. godini

Srijeda, 30.11.2022. // Izvor: Stipendije.ba // Novost

Općina Vogošća objavila je Konkurs za stipendiranje 125 učenika i 148 studenata u školskoj/akademskoj 2022/23. godini.
 
Pravo učešća na konkursu za dodjelu stipendije imaju redovni učenici srednjih škola sa sjedištem na području Kantona Sarajevo i redovni studenti Univerziteta u Sarajevu i pridruženih članica Univerziteta u Sarajevu, kao i studenti fakulteta koji su locirani izvan područja Kantona Sarajevo a članice su Univerziteta nekog od kantona u Federaciji BiH, pod uslovom da isti ne postoji u Kantonu Sarajevo,studijski program I i II ciklusa, a imaju prebivalište na području općine Vogošća, uz uslov da ne koriste stipendiju po drugom osnovu, dok pravo učešća na konkursu nemaju studenti koji imaju status apsolventa, koji su obnovili godinu, te studenti i učenici koji ostvaruju pravo na stipendiju po drugom osnovu.

Općina Vogošća u aktuelnoj šk./ak. godini će dodijeliti ukupno 273 stipendije, a stipendirat će 30 učenika I razreda srednje škole, 30 učenika II razreda, 30 učenika III razreda, 30 učenika IV razreda i 5 učenika po zahtjevima vogošćanske privrede (bravar, zavarivač, operater na CNC mašinama), a stipendirat će i 30 studenta I godine, 30 studenta li godine, 30 studenta IlI godine, 30 studenta IV godine, 4 studenta V godine, 4 studenta VI godine prvog ciklusa studija i 10 studenta I godine i 10 studenta lI godine drugog ciklusa studija.

Stipendije se dodjelju za nastavnu godinu i isplaćivat će se za 9 mjeseci u mjesečnim iznosima od po 75 KM za učenike i 125 KM za studente. 
 
Iz Općine napominju da se prijave na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj koverti lično na protokol Općine ili putem pošte, na adresu: Općina Vogošća, ul. Jošanička br. 80., sa naznakom "za Konkurs za stipendiranje učenika i studenata".
 
Konkurs ostaje otvoren do 23. decembra, a za više detalja pogledati Konkurs Općine Vogošća za stipendiranje učenika i studenata u akademskoj 2022/23. godini.