Petak, 28. Februar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Hidroelektrane na Trebišnjici dodjeljuju studentske stipendije za ak. 2019/20. godinu

Subota, 25.01.2020. // Izvor: Stipendije.ba // Novost

Hidroelektrane na Trebišnjici (HET) raspisale su konkurs za dodjelu 100 stipendija u akademskoj 2019/20. godini redovnim studentima državnih fakulteta II, III i IV tehničkog i društvenog smjera.

Stipendije se dodjeljuju redovnim studentima koji studiraju na javnim državnim visokoškolskim ustanovama tehničkog i društvenog smjera elektrotehničkog, mašinskog, građevinskog, geološkog, arhitektonskog, pravnog i ekonomskog fakulteta, te studenti Fakulteta za proizvodnju i menadžment, uz uslove da su državljani Republike Srpske sa stalnim mjestom boravka na teritoriji Republike Srpske, da nisu korisnici stipendije ili drugog vida materijalne pomoći odobrene od strane pravnog ili fizičkog lica, da im ukupna mjesečna primanja po domaćinstvu ne prelaze 1.700,00 KM, da su prvi put, kao redovni studenti II, III ili IV godine studija na jednom od fakulteta za koje se odobrava stipendija i da do dana zatvaranja konkursa nisu navršili 26 godina života.

U konkursu se, između ostalog, navodi da će se stipendije dodjeljivati po kriterijumima: uspjeh u prethodnom školovanju, materijalni položaj, djeca poginulih boraca i invalida rata i rada i  po mjestu prebivališta.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom na raspisani konkurs mogu se dostaviti lično putem protokola ili poštom na adresu: Mješovitog Holdinga „ERS“ - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje, ul. Obala Luke Vukadinovića br. 2, sa naznakom "Komisija za dodjelu stipendija".
 
Konkurs ostaje otvoren do 8. februara 2020. godine, a za više detalja pogledati a Konkurs ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje za dodjelu stipendija redovnim studentima u ak. 2019/20. godini.

KONKURSI

Rok za prijavu: 11.03.2020. // Konkurs je otvoren još 12 dana.

Konkurs Općine Busovača za dodjelu stipendije redovnim studentima u ak. 2019/20. godini

Rok za prijavu: 18.03.2020. // Konkurs je otvoren još 19 dana.

Konkurs Fondacije Granoff za stipendiranje 20 studenata Univerziteta u Bosni i Hercegovini