Ponedjeljak, 18. Februar 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Još nekoliko dana za prijave za stipendije Grada Sarajeva za šk. 2018/19. godinu

Petak, 25.01.2019. // Izvor: Stipendije.ba // Novost
Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva za 2019. godinu otvoren još nekoliko dana, a pravo učešća imaju učenici srednjih škola sa područja četiri gradske općine (Općina Centar Sarajevo, Općina Stari Grad Sarajevo, Općina Novo Sarajevo i Općina Novi Grad Sarajevo) uz uslove da se nalaze na redovnom školovanju, da ne obnavljaju razred i da nisu korisnici stipendija iz drugih izvora.
 
Stipendije Grada Sarajeva dodjeljuju se za devet mjeseci školske 2018/19. godine, a visina mjesečne stipendije iznosi 100,00 KM po učeniku.
 
Prijave na Konkurs podnose se lično na protokol Gradske uprave Grada Sarajeva (prizemlje) ili putem pošte na adresu Gradska uprava Grada Sarajeva, Gradska služba za obrazovanje, kulturu, sport i mlade, Hamdije Kreševljakovića broj 3, sa naznakom, ,,Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola"
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 26.02.2019. // Konkurs je otvoren još 8 dana.

Konkurs Općine Donji Vakuf za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak. 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 03.03.2019. // Konkurs je otvoren još 13 dana.

Javni poziv Općine Jajce za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 25.02.2019. // Konkurs je otvoren još 7 dana.

Javni poziv opštine Srebrenica za dodjelu stipendija u akademskoj 2018/19. godini

Rok za prijavu: 22.02.2019. // Konkurs je otvoren još 4 dana.

Konkurs Vlade Ruske Federacije za besplatno studiranje u Rusiji u šk. 2019/20. godinu