Utorak, 26. Mart 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

MEXT stipendije Vlade Japana za bh. studente za 2019. godinu

Subota, 09.06.2018. // Izvor: Stipendije.ba // Novost
U sklopu MEXT (Ministarstvo obrazovanja i nauke) programa stipendiranja Vlada Japana nudi četiri različita programa stipendiranja za studente iz Bosne i Hercegovine koji žele studirati na univerzitetima u Japanu, a rok za predaju aplikacija je 20. juni 2018. godine, do 17:00 sati. 
 
Prema Javnom pozivu Vlade Japana programi stipendiranja za 2019. godinu uključuju: studente istraživače (MA/PhD), dodiplomce, studente tehnoloških fakulteta i studente fakulteta za stručno usavršavanje, a za sve programe aplikanti moraju biti spremni učiti japanski jezik te raditi na jačanju odnosa između svoje zemlje i Japana, po završetku studija u Japanu. 
 
Program stipendiranja za Postdiplomski (istraživački) studij odnosi se na sve studente koji žele studirati na japanskim univerzitetima kao studenti istraživači u pravcu sticanja MA ili PhD diplome, a rođeni su 2. aprila 1984. godine ili kasnije. Trajanje stipendije je 1,5 do dvije godine i uključuje šest mjeseci učenja japanskog jezika.

Drugi Program stipendiranja odnosi se na učenike/studente - nediplomirane, a tiče se društvenih ili prirodnih nauka. Ovaj program se odnosi na učenike/studente rođene između 2. aprila 1997. i 1. aprila 2002. godine, uz završeno redovno dvanaestogodišnje školovanje do marta 2019. godine. Trajanje stipendije je oko pet godina i uključuje jednu godinu učenja japanskog jezika.
 
Za program koji se odnosi na studente tehnoloških fakulteta, a čija je specijalnost oblast tehničkih predmeta kriterij je da su rođeni između 2. aprila 1997. i 1. aprila 2002. godine, uz završeno redovno jedanaestogodišnje školovanje do marta 2019. godine. Trajanje stipendije je oko četiri godine i uključuje jednu godinu učenja japanskog jezika. 

Četvrti program stipendiranja odnosi se na studente fakulteta za stručno usavršavanje, a čija je specijalnost tehnologija, lična skrb i ishrana, edukacija i socijalni rad, poslovanje, moda i vođenje domaćinstva, kultura i opšta edukacija, te druga polja. Kriterij za upis na ovaj program je su aplikanti rođeni između 2. aprila 1997. i 1. aprila 2002. godine, uz završeno redovno dvanaestogodišnje školovanje do marta 2019. godine. Trajanje stipendije u sklopu ovog programa je oko tri godine i uključuje jednu godinu učenja japanskog jezika.
 
Iz Ambasade Japana u Bosni i Hercegovini napominju da aplikanti trebaju poslati sve potrebne dokumente poštom na adresu Ambasade Japana u BiH (Bistrik 9, 71 000 Sarajevo) i tom prilikom naznačiti „Aplikacija za MEXT stipendije za 2019. godinu / Application for MEXT 2019“ na koverti te podsjećaju da su sve potrebne informacije dostupne na web stranici Ambasade Japana, kao i u uputama za apliciranje, a za dodatna pitanja aplikanti se mogu obratiti na e-mail: embassyofjapan.culture@sx.mofa.go.jp.
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 06.04.2019. // Konkurs je otvoren još 11 dana.

Konkurs Općine Lukavac za dodjelu stipendija učenicima i studentima u budžetskoj 2019. godini

Rok za prijavu: 10.04.2019. // Konkurs je otvoren još 15 dana.

Konkurs Općine Travnik za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 28.03.2019. // Konkurs je otvoren još 2 dana.

Konkurs opštine Petrovo za stipendiranje redovnih studenata u 2019. godini