Srijeda, 31. Maj 2023.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Općina Vitez dodjeljuje stipendije za 150 studenata u akademskoj 2021/22. godini

Ponedjeljak, 10.01.2022. // Izvor: Stipendije.ba // Novost

Općina Vitez raspisala je konkurs za dodjelu 150 studentskih stipendija u akademskoj 2021/22. godini za redovne studente prvog ili drugog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine.

Pravo na dodjelu općinskih stipendija imaju redovni studenti koji imaju prebivalište na području Općine Vitez, uz uslove da su redovni studenti prvog ili drugog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine i da ne primaju drugu stipendiju iz sredstava javnih proračuna državnih institucija, dok pravo na stipendiju nemaju studenti koji po drugi put upisuju istu godinu studijskog programa ili upisuju novi studijski program (promjena smjera ili fakulteta) na istoj godini studija, vanredni studenti, studenti apsolventi, studenti stariji od 25 godina starosti i studenti koji nakon završenog prvog ciklusa studiranja obavljaju pripravnički ili volonterski rad uz naknadu.

Bez bodovanja pravo na općinsku stipendiju imaju učenici generacije srednje škole za prvu godinu studija (bez obzira da li primaju neku drugu stipendiju), studenti romske populacije, studenti bez oba roditelja i studenti invalidi sa procentom invalidnosti 90% i 100%”.

U konkurusu se, između ostalog, navodi da iz jedne porodice stipendiju mogu dobiti dva studenta ili više njih pod uslovom da zadovoljavaju kriterije i bodovnu listu, a bodovanje će se vršiti prema materijalnom statusu, godini studija i broju djece koja se školuju iz istog domaćinstva.

Sve prijave se predaju u zatvorenoj koverti putem protokola općine Vitez, a na pozadini koverte potrebno je napisati: U gornjem lijevom uglu - Ime, prezime i adresa podnositelja; U donjem desnom uglu: Općina Vitez, Povjerenstvo za stipendije ,''Prijava na natječaj za općinsku stipendiju, ne otvarati'' Navesti jednu kategoriju na koju se prijavljuje (A, B ili C) ako se radi o sustavu bodovanja, a ako se radi o sustavu bez bodovanja navesti (učenik generacije, student romske populacije ....itd.).

Konkurs ostaje otvoren do 7. februara, a za više detalja pogledati Natječaj Općine Vitez za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2021/22. godinu.