Subota, 26. Septembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Poziv za takmičenje za stipendije Francuske Vlade

Četvrtak, 28.04.2011. // Izvor: www.intermezzo.ba // Novost

Francuska vlada svake godine dodjeljuje studijske stipendije nivoa Master 2 (postdiplomski studij) studentima Bosne i Hercegovine. Stipendijski program uključuje troškove smještaja i boravka, kao i zdravstveno osiguranje studenta tokom školske godine 2011/2012.

Ove godine radi se o 4 stipendije, 3 prvenstveno studentima medicine, arhitekture i francuskog jezika, i barem jedna « slobodna » otvorena svim disciplinama.

Ko se može prijaviti?

Svi diplomirani studenti se mogu prijaviti na program stipendija francuske vlade, bez obzira na vrstu studija. Uslovi su slijedeći:

  • Biti državljanin Bosne i Hercegovine
  • Da je student diplomirao ili je u toku dobijanje diplome na kraju studija (četvrta godina)
  • Znanje francuskog jezika (pisanog i usmenog) dovoljno da bi se mogli pratiti časovi na francuskom jeziku osim ako se radi o postdiplomskom studiju na engleskom jeziku.

Kako će se obaviti izbor?

Komisija za dodjelu stipendija će voditi računa o više kriterija:

  • Prioritet će se dati studentima koji žele ići u Francusku u sklopu saradnje između njihovog matičnog univerziteta i nekog francuskog univerziteta ili u sklopu programa saradnje Ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini,
  • Osnovni principi su kvalitetan CV, uspješno studiranje, motivacija studenta i osnovanost studijskog projekta. Savjetuje se da se kandidat precizno informiše putem interneta o francuskim ustanovama za koje je zainteresovan.
  • Posebna pažnja će se obratiti budućem profesionalnom projektu studenta.


Gdje predati kandidaturu?

Kandidature (CV + Detaljno pismo motivacije) se trebaju poslati najkasnije do utorka 30. novembra 2010. na g. Pascal Fourneaux, pomocnik za mobilnost, putem mejla : [email protected] ili putem pošte na adresu : Odjel za kulturu i saradnju Ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini, Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka 16, 71000 Sarajevo.

 


KONKURSI

Rok za prijavu: 02.11.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 8 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2020/21. godini

Rok za prijavu: 30.09.2020. // Konkurs je otvoren još 4 dana.

Konkurs Vlade Republike Češke za dodjelu stipendija za akademsku 2021/22. godinu