Srijeda, 30. Septembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Produžen rok za prijave za dodjelu stipendija Fonda "Bošnjaci" i Bejtuzzekat iz Kuvajta za ak. 2019/20. godinu

Ponedjeljak, 23.03.2020. // Izvor: Stipendije.ba // Novost

Fond "Bošnjaci" je zbog otežanog prikupljanja dokumentacije i novonastale situacije u vezi sa koronavirusom produžio rok za dostavu zahtjeva za dodjel 65 stipendija studentima u akademskoj 2019/20. godini za koje finansijska sredstva obezbjeđuje Bejtuzzekat iz Kuvajta.

Pravo prijave za dodjelu stipendija imaju redovni studenti prvog i drugog ciklusu studija na javnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, izuzev akademija likovnih, muzičkih, scenskih i dr. umjetnosti, uz uslove da imaju prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine, da nisu i da neće biti korisnik stipendije, kredita ili drugog oblika novčane naknade koja ima obilježje stipendije od nekog drugog pravnog ili fizičkog lica, da na dan objavlјivanja javnog konkursa nisu stariji 25 godina života i da ispunjavaju opće uslove iz Vakufname i Sporazuma o saradnji sa Bejtuzzekatom iz Kuvajta.

1U aktuelnoj akademskoj godini dodijelit će se 12 stipendija studentima Univerziteta u Sarajevu, 12 stipendija studentima Univerziteta u Tuzli, 12 stipendija studentima Univerziteta u Zenici, 12 stipendija studentima Univerziteta u Mostaru, 12 stipendija studentima Univerziteta u Bihaću i 5 stipendija studentima Univerziteta u Banjoj Luci.

Stipendije iz sredstva Fonda ''Bošnjaci'' dodjeljuju se za ak. 2019/20. godinu počevši od 01. januara 2020. zaključno sa 31. decembrom 2020. godine, a mjesečna stipendija iznosi 160,00 KM.

Konkurs je produžen do 30. marta 2020. godine, a za više detalja pogledati Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima u ak. 2019/20. iz sredstava Fonda Bejtuzzekat iz Kuvajta.

 

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.11.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 3 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2020/21. godini