Ponedjeljak, 17. Juni 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Stipendije Austrijske akademije nauka (OeAW) za JESH program

Utorak, 19.06.2018. // Izvor: Univerzitet u Sarajevu // Novost
Austrijska akademija nauka (OeAW) otvorila je Javni poziv za prijave na program “Joint Excellence in Science and Humanities” (JESH). 
 
JESH je stimulacioni program Austrijske akademije nauka za naučnike iz odabranih država, koji im pruža priliku za uspostavljanje novih međunarodnih kontakata. Ovaj poziv se odnosi na mlade naučnike, koji su doktorirali u posljednjih 10 godina, za istraživačku posjetu jednoj od obrazovnih ili istraživačkih institucija u Austriji, u trajanju između 2 i 6 mjeseci.
 
Potrebni dokumenti za apliciranje su: Aplikaciona forma; CV i popis publikacija; Apstrakt projekta (1 stranica); Opis projekta (5-10 stranica); Popis troškova (putovanje i smještaj), Potvrda o zaposlenju u matičnoj državi i Izjava institucije domaćina u kojoj se navodi razlog poziva i očekivani potencijal projekta.
 
Sve dokumente treba dostaviti na engleskom jeziku i u PDF formi na adresu: jesh.application@oeaw.ac.at.
 
Krajnji rok za prijavu je  2. juli 2018. godine.
 
Detaljnije pogledati na oficijelnoj web stranici Akademije.

KONKURSI

Rok za prijavu: 10.07.2019. // Konkurs je otvoren još 23 dana.

Konkurs Fondacije "Izvor nade" za dodjelu studentskih stipendija za ak. 2019/20. godini

Rok za prijavu: 28.06.2019. // Konkurs je otvoren još 11 dana.

Konkurs Fondacije "Izvor nade" za dodjelu srednjoškolskih stipendija za šk. 2019/20. godini

Rok za prijavu: 20.06.2019. // Konkurs je otvoren još 3 dana.

Javni poziv Vlade Japana za dodjelu MEXT stipendija za 2020. godinu