Utorak, 26. Mart 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Stipendije Fonda "Dr Milan Jelić" za studente II i III ciklusa studija za ak. 2017/18. godinu

Ponedjeljak, 11.06.2018. // Izvor: Stipendije.ba // Novost
Fond "Dr Milan Jelić" raspisao je drugi konkurs za dodjelu stipendija u akademskoj 2017/18. godini studentima drugog i trećeg ciklusa studija na domaćim univerzitetima i univerzitetima u inostranstvu.
 
U konkursu se navodi da će se u aktuelnoj akademskoj godini studentima drugog ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, BiH i inostranstvu dodijeliti sedam stipendija od po 5.000 KM, a studentima trećeg ciklusa pet stipendija od po 10.000 KM.
 
Pravo prijave na konkurs imaju redovni studenti koji studiraju na univerzitetima u Bosni i Hercegovini ili visokoškolskim ustanovama u inostranstvu, a imaju prebivalište na teritoriji Republike Srpske, uz uslov da nisu obnovili nijednu akademsku godinu, da na prvom ciklusu studija imaju prosječnu ocjenu najmanje 9,50 i da nemaju više od navršenih 28 godina života na dan objavljivanja kandidati koji konkurišu za drugi ciklus, a 32 godine života na dan objavljivanja Konkursa kandidati koji konkurišu na III ciklus studija.
 
Studenti koji nemaju obavezu polaganja ispita tokom II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni I Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu nemaju pravo na dodjelu stipendije redovnim studentima, kao ni student koji ima status apsolventa.
 
Iz Fonda napominju da se prijava na konkurs dostavlja na propisanom obrazcu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Fonda, www.fondmilanjelic.org, i Ministarstva, www.vladars.net, a ista se može preuzeti i u Fondu. Popunjene prijave na Konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova za dodjelu stipendija studentima, slati na adresu:
Ministarstvo nauke i tehnologije
Fond dr Milan Jelić
Trg Republike Srpske 1
78 000 Banja Luka
Prijava na Konkurs Fonda dr Milan Jelić, II ili III ciklus studija
 
Rok za prijavu je 6. juli 2018. godine, a za više detalja posjetite link u nastavku: (link)

KONKURSI

Rok za prijavu: 06.04.2019. // Konkurs je otvoren još 11 dana.

Konkurs Općine Lukavac za dodjelu stipendija učenicima i studentima u budžetskoj 2019. godini

Rok za prijavu: 10.04.2019. // Konkurs je otvoren još 15 dana.

Konkurs Općine Travnik za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 28.03.2019. // Konkurs je otvoren još 2 dana.

Konkurs opštine Petrovo za stipendiranje redovnih studenata u 2019. godini