Utorak, 11. Maj 2021.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Stipendije Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida USK za ak. 2019/20. godinu

Utorak, 01.09.2020. // Izvor: Stipendije.ba // Novost

Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona raspisalo je Konkurs za dodjelu stipendija studentima boračkih kategorija sa područja Unsko-sanskog kantona.
 
Stipendije se dodjeljuju za deset mjeseci akademske godine 2019/20. godine, a pravo na dodjelu stipendija imaju redovni studenti studija na visokoškolskim ustanovama prvog i drugog ciklusa studiranja uz uslove da su lica iz člana 2. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica kao i djeca dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, ratnog vojnog invalida, umrlog ratnog vojnog invalida, demobiliziranog branioca, organizatora otpora, dobrovoljca, veterana i učesnika rata, djeca umrlog demobiliziranog branioca, starosti do 25. godine života, s tim da djeca poginulog, umrlog, nestalog branioca mogu ostvariti pravo na stipendiju bez obzira na godine života, pod uslovom da ispunjavaju ostale uslove popisane Pravilnikom o kriterijima za dodjelu stipendija studentima boračkih kategorija sa područja Unsko-sanskog kantona, da ne primaju neku drugu stipendiju ili kredit, da imaju prijavljeno mjesto prebivališta na području Unsko-sanskog kantona i u općinama Prijedor, Bosanski Novi, Bosanska Dubica, Bosanska Gradiška i Bosanska Kostajnica, u kontinuitetu najmanje godinu dana, da nisu korisnici subvencija za troškove školovanja, smještaja ili ishrane iz Budžeta Unsko-sanskog kantona, da su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali određenu studijsku godinu, s tim što pravo na sudjelovanje neće imati podnosioc zahtjeva koji je već bio korisnik prava na stipendiju za određenu studijsku godinu za koju ponovno podnosi zahtjev i da nisu zaposleni na određeno ili neodređeno vrijeme.
 
Sredstva za stipendiranje studenata osiguravaju se u Budžetu Unsko-sanskog kantona budžetskog korisnika Ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida, a pojedinačni iznos stipendije i broj stipendista utvrđuje svojom odlukom Vlada Unsko-sanskog kantona.  
 
Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se Ministarstvu za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Alije Đerzeleza 6 Bihać, putem pisarnice Vlade Unsko-sanskog kantona, a obrazac zahtjeva, zainteresovani kandidati mogu preuzeti u Ministarstvu za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida i Odjeljenjima za boračko-invalidsku zaštitu općina Unsko-sanskog kantona. 
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 25.05.2021. // Konkurs je otvoren još 14 dana.

Konkurs za dodjelu BBI Marko Polo stipendija za odlazak na univerzitetski studij u Maleziju

Rok za prijavu: 14.05.2021. // Konkurs je otvoren još 3 dana.

Konkurs za dodjelu stipendija iz sredstava Budžeta Grada Sarajeva za 2021. godinu