Utorak, 24. Novembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Stipendije za studente povratnike na područje RS za akademsku 2020/21. godinu

Četvrtak, 22.10.2020. // Izvor: Stipendije.ba // Novost

Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine (FMROI) objavilo je javni poziv za dodjelu stipendija studentima povratnicima u bh. entitet Republiku Srpsku.
 
Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2020/21. godinu, a pravo na dodjelu stipendije imaju studenti koji su članovi povratničkih domaćinstava na području Republike Srpske, uz uslove da imaju prijavljeno prebivalište u opštinama povratka na području Republike Srpske, da studiraju na jednoj od priznatih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, da su redovni studenti ili redovni samofinansirajući studenti, prvi put upisani na neku od godina studija I i II ciklusa po Bolonjskom ili dodiplomskog studija i da nisu stariji od 30 godina.

Iznos pojedinačne stipendije za sve studente iznosit će 1.000 konvertibilnih maraka, a isplata stipendije će se izvršiti na žiro-račune studenata.

U javnom pozivu se navodi da se prijave sa svim traženim dokumentima mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno, sa naznakom ”Prijava na Javni oglas za dodjelu studentskih stipendija’’ na adresu:
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica 
Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo 

KONKURSI

Rok za prijavu: 04.12.2020. // Konkurs je otvoren još 10 dana.

Konkurs Općine Konjic za dodjelu stipendija u akademskoj/školskoj 2020/21. godini

Rok za prijavu: 27.11.2020. // Konkurs je otvoren još 3 dana.

Konkurs Grada Gračanica za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2020/21. godinu

Rok za prijavu: 30.11.2020. // Konkurs je otvoren još 6 dana.

Konkurs Općine Travnik za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2020/21. godini