Ponedjeljak, 22. Juli 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Studentske stipendije Grada Mostara za akademsku 2018/19. godinu

Ponedjeljak, 19.11.2018. // Izvor: Stipendije.ba // Novost

Gradonačelnik Grada Mostara Ljubo Bešlić 9. novembra raspisao je konkurs za dodjelu četiri grupe stipendija za akademsku 2018/19. godinu redovnim studentima diplomskog i dodiplomskog studija.

Pravo prijave za dodjelu gradskih stipendija imaju redovni studenti dodiplomskog i diplomskog studija javnog univerziteta ili sveučilišta, uz uslove da imaju prebivalište na području Grada Mostara zadnje 3 (tri) godine, da nisu u statusu apsolventa, da ne koriste stipendije drugog davaoca, da ne ponavljaju godinu studija i da nisu stariji od 26 godina.

Stipendije se dodjeljuju kroz 10 (deset) mjesečnih rata, a iznos mjesečne stipendije je 200,00 (dvjesto) KM za studente fakulteta za deficitarna zanimanja ako studiraju izvan Mostara, te 150,00 (stopedeset) KM za studente ostalih fakulteta i studente fakulteta za deficitarna zanimanja ako studiraju u Mostaru.

Studenti se u aktuelnoj akademskoj godini mogu prijaviti za jednu od slijedeće četiri grupe: Stipendije za studente deficitarnih zanimanja, stipendije po osnovu rezultata u učenju, stipendije po osnovu porodičnog standarda i otežanih uslova života i stipendije za uspješne sportiste.

Iz Gradske Uprave napominju da se prijave na konkurs za dodjelu stipendije podnose isključivo na posebnom obrascu koji se može preuzeti u pisarnici Grada Mostara, u Ulici Adema Buća broj 17 ili sa web stranice Grada Mostara.

Krajnji rok za prijavu na konkurs je 24. novembar, a za više detlja pogledati Javni Konkurs Grada Mostara za dodjelu stipendija za akademsku 2018/19. godinu.


KONKURSI

Rok za prijavu: 05.09.2019. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 15 dana.

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2019. godinu