Subota, 08. Avgust 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Studentske stipendije grada Prijedora za akademsku 2019/20. godinu

Utorak, 26.11.2019. // Izvor: Stipendije.ba // Novost
Grad Prijedor objavio je Javni Konkurs za dodjelu stipendija studentima prvog ciklusa studija za akademsku 2019/20. godinu.
 
U aktuelnoj akademskoj godini dodjeljuju se stipendije prema socijalnom statusu, stipendije za deficitarna zanimanja i stipendije za uspjeh na prvom ciklusu studija. Za studente deficitarnih zanimanja dodjeljuje se 60 stipendija, a za uspjeh na prvom ciklusu studija dodjeljuje se 60 stipendija. 

Pravo na dodjelu stipendija imaju redovni studenti druge i viših godina prvog ciklusa studija, uz uslove da imaju prebivalište na području grada Prijedor u neprekidnom trajanju, dužem od četiri godine prije podnošenja prijave na konkurs, da prvi put upisuju godinu studija, da nisu obnovili nijednu godinu studiranja na upisanoj visokoškolskoj ustanovi, da nisu stariji od 26 godina, da u toku studiranja na visokoškolskoj ustanovi, nije disciplinski odgovarao za povrede etičkog kodeksa ustanove i da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja. 

Prijave na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se putem pošte na adresu: Grad Prijedor, Gradska uprava, Odjeljenje za društvene djelatnosti, 79102 Prijedor, Trg Oslobođenja br.1 ili neposrednom predajom na prijemnom šalteru Gradske uprave Prijedor. Prijava na konkurs se može podnijeti i putem E-uprave Gradske uprave Prijedor (https://euprava.prijedorgrad.org), s tim da su kandidati koji na ovaj način apliciraju na konkurs u obavezi do kraja konkursnog roka dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Odjeljenju za društvene djelatnosti u originalu ili ovjerenoj kopiji, ne starije od 6.mjeseci od dana raspisivanja konkursa.

Studenti koji konkurišu za stipendije prema socijalnom statusu, pored opštih, moraju ispunjavati bar jedan od posebnih uslova: da su djeca poginulih boraca, da su djeca ratnih vojnih invalida od I (prve) do V (pete) kategorije, da su djeca bez oba roditelja, da su djeca samohranih roditelja, ako su jedan ili oba roditelja nezaposlena sa utvrđenim socijalnim statusom, da su učenik ili student osobe sa invaliditetom, i da su korisnici prava na tuđu njegu i pomoć, da su članovi porodica sa četvoro i više djece i da su djeca roditelja sa statusom civilna žrtva rata ili da su sami civilna žrtva rata.
 
Studenti koji konkurišu za stipendije za deficitarna zanimanja, pored opštih, moraju ispunjavati i uslove: da su redovni studenti druge i viših godina studija deficitarnih zanimanja/struka, koje je odlukom Gradonačelnika utvrđeno kao deficitarno, da prvi put upisuju godinu studija i da su položili ispite iz prethodnih godina studija na upisanoj visokoškolskoj ustanovi, sa prosjekom ocjena 7,50 i više, a studenti koji konkurišu za stipendije za uspjeh na prvom ciklusu studija, pored opštih, moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove: da su redovni studenti koji su prvi put upisali drugu i više godine studija, i da su položili sve ispite iz prethodnih godina studija na upisanoj visokoškolskoj ustanovi, sa prosjekom ocjena 9,00 i više.

Visina mjesečne stipendije za studente iznosi 120 KM i isplaćuje se deset mjeseci.

Konkurs ostaje otvoren do 7. decembra 2019. godine, a za više detalja pogledati Javni Konkurs za dodjelu stipendija Grada Prijedor studentima prvog ciklusa studija za akademsku 2019/20. godinu.

KONKURSI

Rok za prijavu: 04.09.2020. // Konkurs je otvoren još 27 dana.

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2020. godinu