Subota, 08. Avgust 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Studentske stipendije Ministarstva za boračka pitanja ZDK za studijsku 2018/19. godinu

Ponedjeljak, 12.11.2018. // Izvor: Stipendije.ba // Novost
Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona objavilo je Konkurs za dodjelu stipendija studentima - braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2018./2019. godinu.

Iz Ministarstva istiću da se za potrebe stipendiranja redovnog studija (redovni i samofinansirajući studij prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja) na visokoškolskim ustanovama branilaca i članova njihovih porodica u studijskoj 2018./2019.godini osiguravaju se sredstva u Budžetu Kantona u visini od (najmanje) 10% ukupnih budžetskih sredstava Ministarstva za boračka pitanja u 2019. godini.

Pravo učešća na konkursu imaju redovni studenti koji imaju prebivalište na području Kantona u trajanju od najmanje dvije godine neprekidno, osim povratnika u Republiku Srpsku uz uslove da su srednje obrazovanje stekli u školama na području Bosne i Hercegovine, da prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općinama Kantona, da oni ili članovi njihovog porodičnog domaćinstva nisu vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost, registriranog kao pravno ili fizičko lice, čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 589,60 KM ( 80% prosječne neto plaće isplaćene u Kantonu u prethodnoj godini) i da su studij na visokoškolskoj ustanovi upisali do navršene 25. godine života.

Visina stipendije određuje se u sljedećim iznosima i to 800 KM za prvu godinu studija, a 1200 KM za drugu i ostale godine studija. Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjesečnih rata koje iznose 100 KM za prvu godinu studija, a 150 KM za drugu i ostale godine studija.

Pravo na dodjelu stipendija nemaju studenti-apsolventi, studenti koji u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisuju istu godinu studija, studenti koji su na vanrednom studiju i studenti koji primaju kredit ili stipendiju drugog davaoca.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju nadležnim službama za branilačko-invalidsku zaštitu u općinama u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti obrasce za prijavu i sve potrebne informacije o postupku izbora kandidata.
 
Konkurs ostaje otvoren do 29. novembra, a za više detalja pogledati na Konkurs Ministarstva za boračka pitanja ZDK za dodjelu stipendija studentima za studijsku 2018/19. godinu.

KONKURSI

Rok za prijavu: 04.09.2020. // Konkurs je otvoren još 27 dana.

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2020. godinu