Petak, 04. Decembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Studentske stipendije Ministarstva za boračka pitanja ZDK za studijsku 2020/21. godinu

Srijeda, 04.11.2020. // Izvor: Stipendije.ba // Novost
Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona objavilo je Konkurs za dodjelu stipendija studentima - braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2020/21. godinu.

Iz Ministarstva istiću da se za potrebe stipendiranja redovnog studija (redovni i samofinansirajući studij prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja) na visokoškolskim ustanovama branilaca i članova njihovih porodica u studijskoj 2020/21.godini osiguravaju se sredstva u Budžetu Kantona u visini od (najmanje) 10% ukupnih budžetskih sredstava Ministarstva za boračka pitanja u 2020. godini.
 
Pravo učešća na konkursu imaju dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalidi, demobilizirani branioci koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili neposredno po punoljetstvu, članovi porodice šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida, članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, djeca dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja – do navršene 30.godine života,

djeca ratnih vojnih invalida – do navršene 30. godine života, djeca demobiliziranih branilaca koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili neposredno po punoljetstvu – do navršene 30.godine života.


Visina stipendije određuje se u sljedećim iznosima i to 800 KM za prvu godinu studija, a 1200 KM za drugu i ostale godine studija. Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjesečnih rata koje iznose 100 KM za prvu godinu studija, a 150 KM za drugu i ostale godine studija.

Pravo na dodjelu stipendija nemaju studenti-apsolventi, studenti koji u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisuju istu godinu studija, studenti koji su na vanrednom studiju i studenti koji primaju kredit ili stipendiju drugog davaoca.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju nadležnim službama za branilačko-invalidsku zaštitu u općinama u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti obrasce za prijavu i sve potrebne informacije o postupku izbora kandidata.
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 10.12.2020. // Konkurs je otvoren još 6 dana.

Konkurs Grada Cazin za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2020/21. godinu