Nedjelja, 25. Avgust 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Studentske stipendije Općine Velika Kladuša za akademsku 2018/19. godinu

Petak, 28.12.2018. // Izvor: Stipendije.ba // Novost

Općina Velika Kladuša objavila je Konkurs za dodjelu 120 stipendija studentima prvog i drugog ciklusa studija po Bolonjskom sistemu, kao i studentima prve do šeste godine po starom sistemu školovanja (zavisno od dužine trajanja studija) za akademsku 2018/19. godinu.

Pravo na dodjelu općinskih stipendija imaju redovni studenti koji imaju prebivalište na području općine Velika Kladuša u trajanju od najmanje pet godina, bez prekida, računajući od datuma objave Konkursa za dodjelu stipendije, uz uslove da se prvi put upisuju kao redovni studenti određene godine studija na jednoj od državnih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini; da nisu korisnici druge stipendije, da nemaju status apsolventa i da ispunjavaju i druge uslove iz Odluke o stipendiranju studenata u akademskoj 2018/2019. godini.

U konkursu se navodi da pravo na stipendija imaju i svi izuzetno uspješni studenti (student koji je prvi put upisan na prvu godinu studija i koji je proglašen učenikom generacije u srednjoj školi ili je sa prosjekom ocjena 5,0 u završnom razredu srednje škole; student II ciklusa koji je proglašen za studenta generacije I ciklusa; student koji je u prethodnoj akademskoj godini imao prosječnu ocjenu 9,00 ili veću; student koji je osvojio prvo, drugo ili treće mjesto na međunarodnim takmičenjima u znanju ili sportu u kalendarskoj godini koja prethodi akademskoj godini u kojoj se vrši dodjela stipendije), svi najteži socijalni slučajevi (student bez oba roditelja; student sa tjelesnim oštećenjem od najmanje 60%; student bez roditeljskog staranja), po četiri studenta za svako deficitarno zanimanje (doktor medicine; magistar farmacije; diplomirani veterinar ili doktor veterine; diplomirani logoped i audiolog ili defektolog, master ili bachelor logopedije i audiologije ili defektologije; diplomirani inženjer, master ili bachelor geodezije; diplomirani inženjer, master ili bachelor informatike; diplomirani inženjer, master ili bachelor arhitekture i diplomirani inženjer, master ili bachelor građevine) i određeni broj studenata iz kategorije socijalni slučaj (na osnovu bodovanja slijedećih elemenata: godina studija; uspjeh u prethodnoj godini studija (školovanja); broj članova domaćinstva; invalidnost roditelja studenta (tjelesna ili radna); student bez jednog roditelja; student neutvrđenog očinstva; student rastavljenih roditelja ili student samohranog roditelja; broj studenata iz domaćinstva; broj učenika u osnovnoj i srednjoj školi i mjesečni prihod po članu domaćinstva).

Stipendije se dodjeljuju za 10 mjeseci, za period od 01. oktobra 2018. godine do 31. jula 2019. godine, u mjesečnim iznosima od po 200,00 KM.

Prijavu na Konkurs za dodjelu stipendija u akademskoj 2018/2019. godini sa orginalima ili ovjerenim kopijama dokumenta iz tačke V Javnog konkursa, kandidati predaju u šalter sali Općine Velika Kladuša, neposredno ili putem pošte na adresu: Općina Velika Kladuša, Služba opće uprave i društvenih djelatnosti, sa naznakom „Prijava na konkurs za stipendiju“, Ul. Hamdije Pozderca br. 3, 77230 Velika Kladuša.

Konkurs ostaje otvoren do 12. januara 2019. godine, a za više detalja pogledati strong>Konkurs Općine Velika Kladuša za dodjelu studentskih stipendija za ak. 2018/19. godinu.


KONKURSI

Rok za prijavu: 05.11.2019. // Konkurs je otvoren još 2 mjeseca, 12 dana.

Chevening Scholarships for International Students for the academic year 2019/2020

Rok za prijavu: 05.09.2019. // Konkurs je otvoren još 11 dana.

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2019. godinu