Ponedjeljak, 05. Decembar 2022.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Učeničke i studentske stipendije Fonda "Bošnjaci" za šk./ak. 2022/23. godinu

Ponedjeljak, 26.09.2022. // Izvor: Stipendije.ba // Novost

Fond "Bošnjaci" objavio je konkurs za dodjelu 60 stipendija učenicima srednjih škola i redovnim studentima u šk./ak. 2022/23. godini.

Pravo prijave za dodjelu stipendija imaju redovni učenici Prve bošnjačke gimnazije ili jedne od medresa u Bosni i Hercegovini i redovni studenti na jednoj od javnih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, uz uslove da nisu i da neće biti korisnici stipendije, kredita ili drugog oblika novčane naknade koja ima obilježje stipendije od nekog drugog pravnog ili fizičkog lica, da na dan objavlјivanja konkursa nije stariji od 19 odnosno 25 godina života i da ispunjavaju opće uslove iz Vakufname.

Fonda "Bošnjaci" dodijelit će 16 stipendija učenicima srednjih škola (Prva bošnjačka gimnazija u Sarajevu - 5 stipendija; Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu - 5 stipendija; Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku - 1 stipendije; Behram-begova medresa u Tuzli - 1 stipendije; Karađoz-begova medresa u Mostaru - 1 stipendije; Medresa ''Osman ef. Redžović'' u Visokom - 1 stipendije; Medresa ''Džemaludin ef. Čaušević'' u Cazinu - 1 stipendije; Medresa ''Reis Ibrahim ef. Maglajlić" u Banjoj Luci - 1) i 44 stipendije studentima na javnim visokoškolskim ustanovama (34 stipendije redovnim studentima prvog ciklusa studija i 10 stipendija redovnim studentima na drugom ciklusu studija).

Stipendije iz sredstva Fonda ''Bošnjaci'' dodjeljuju se za šk./ak. 2022/23. godinu u trajanju od 10 mjeseci.
 
Mjesečna stipendija iz sredstva Fonda ''Bošnjaci'' za učenike srednjih škola iznose 120,00 KM, za studente prvog ciklusa studija 150,00 KM i 170,00 KM za studente na prvom sa prosječnom ocjenom 10,00 i studente na drugom ciklusu studija u trajanju od 10 mjeseci.

Konkurs ostaje otvoren do 7. novembra 2022. godine, a za više detalja možete pogledati Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2022/23. godini.

KONKURSI

Rok za prijavu: 25.12.2022. // Konkurs je otvoren još 20 dana.

Konkurs Grada Zvornik za dodjelu stipendija studentima u školskoj 2022/23. godini

Rok za prijavu: 23.12.2022. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Javni poziv Francuske vlade za dodjelu stipendija za dvojni doktorat 2023.-2026.

Rok za prijavu: 23.12.2022. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Javni poziv Francuske vlade za dodjelu stipendija za postdiplomski studij za ak. 2023/24. godinu

Rok za prijavu: 23.12.2022. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Konkurs Općine Vogošća za stipendiranje učenika i studenata u akademskoj 2022/23. godini