Srijeda, 26. Februar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Vlada BPK Goražde raspisala konkurs za dodjelu stipendija za ak. 2019/20. godinu

Petak, 07.02.2020. // Izvor: Stipendije.ba // Novost
Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK raspisalo je konkurs za dodjelu 179 studentskih stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija za akademsku 2019/20. godinu.
 
Pravo učešća na konkursu za dodjelu stipendija imaju redovni studenti koji prvi put upisuju godinu studija na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u BiH, uz uslov da imaju prebivalište na području BPK Goražde najmanje tri godine, da su državljani BiH, da ne primaju kredit ili stipendiju od drugog davaoca, te da nisu studenti koji studiraju u Goraždu.
 
Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport ove godine će stipendirati tri grupe studenata, a studentske stipendije bit će u rasponu od 130 do 190 KM i isplaćivat će se u sedam jednakih rata.

Prijave za dodjelu studentskih stipendija dostavljaju se na adresu:
Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport
Bosansko - podrinjskog kantona Goražde
1. Slavene višegradske brigade broj 2a 73000 Goražde
ili neposredno na pisarnici u zgradi Vlade Bosansko - podrinjskog kantona Goražde.
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 18.03.2020. // Konkurs je otvoren još 21 dan.

Konkurs Fondacije Granoff za stipendiranje 20 studenata Univerziteta u Bosni i Hercegovini