Nedjelja, 29. Januar 2023.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Poziv korisnicima studentskih zajmova za dostavu odgovarajućih dokaza o ispunjavanju uvjeta Ugovora o dodjeli studentskog zajma

Četvrtak, 13.02.2014. // Izvor: www.fmon.gov.ba // Obavijesti

Upravni odbor Fonda za studentske zajmove FBiH obavještava studente korisnike studentskih zajmova Fonda u akademskoj 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012. godini, a koji to nisu uradili do sada, da su obavezni dostaviti odgovarajuće dokaze o ispunjavanju uvjeta Ugovora o dodjeli studentskog zajma radi oslobađanja od obaveze povrata zajma ili izračuna obaveze djelimičnog ili cjelovitog iznosa zajma, i to:

  • Potvrda o statusu redovnog ili paralelnog studenta na priznatoj visokoškolskoj ustanovi, s obaveznom naznakom o upisanoj godini studija, redovnom izvršavanju prethodnih studijskih obaveza bez obnove semestra / godine studija te broju preostalih semestara / studijskih godina do sticanja kvalifikacije za rad na osnovu završetka studija (original ili ovjerena fotokopija; za studente koji nisu okončali i uredno pohađaju upisani studij);
  • Potvrda o statusu apsolventa na priznatoj visokoškolskoj ustanovi, s obaveznom naznakom o vremenu trajanja tzv. apsolventskog staža (original ili ovjerena fotokopija; za studente apsolvente);
  • Diploma / Uvjerenje o završetku studija (ovjerena fotokopija diplome / original ili ovjerena fotokopija uvjerenja; za diplomirane studente);
  • Potvrda o obnovi semestra / godine studija ili ispisu s redovnog ili paralelnog studijana priznatoj visokoškolskoj ustanovi (original ili ovjerena fotokopija; za studente koji su obnovili prethodni semestar / godinu studija ili prekinuli upisani studij);
  • Uvjerenje o položenim ispitima s izračunatim i iskazanim prosjekom ocjena - na dvije decimale (original ili ovjerena fotokopija).

Tražene dokaze o ispunjavanju uvjeta Ugovora o dodjeli studentskog zajma potrebno je poslati najkasnije do 28. 02. 2013. godine, i to poštom na adresu: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke - Fond za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine, Obala Maka Dizdara br. 2, 71000 Sarajevo, uz obaveznu naznaku: Dokazi o ispunjavanju uvjeta Ugovora o dodjeli studentskog zajma - Ne otvarati!

Dokazi o ispunjavanju uvjeta Ugovora o dodjeli studentskog zajma neće se vraćati korisnicima.

Korisnici studentskih zajmova Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine koji blagovremeno ne dostave tražene dokaze smatrat će se korisnicima koji nisu ispunili uvjete Ugovora o dodjeli studentskog zajma, te će biti u obavezi odmah (po proteku navedenog roka) izvršiti povrat dodijeljenog studentskog zajma u cjelosti.

Listu korisnika koji nisu ispunili uvjete ugovora možete pogledati u prilogu.


Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 033/276-383 svakim radnim danom u vremenu od 9 do 13 sati ili putem elektronske pošte [email protected], kao i na internetskoj stranici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (www.fmon.gov.ba).
 


KONKURSI

Rok za prijavu: 02.02.2023. // Konkurs je otvoren još 4 dana.

Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu

Rok za prijavu: 16.02.2023. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Konkurs Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za dodjelu stipendija za akademsku 2022/23. godinu

Rok za prijavu: 30.01.2023. // Konkurs je otvoren još 1 dan.

Konkurs Općine Sanski Most za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak. 2022/23. godinu

Rok za prijavu: 10.02.2023. // Konkurs je otvoren još 12 dana.

Natječaj Općine Prozor-Rama za dodjelu stipendija redovnim studentima u ak. 2022/23. godini

Rok za prijavu: 10.02.2023. // Konkurs je otvoren još 12 dana.

Konkurs Kantonalne uprave za branioce SBK za dodjelu stipendija za ak. 2022/23. godinu