Ponedjeljak, 25. Juni 2018.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Preliminarni rezultati konkursa za dodjelu stipendija u akademskoj 2016/17. godini

Srijeda, 21.12.2016. // Izvor: Stipendije.ba // Obavijesti
Konkurs Udruženja „Spajalica“ za dodjelu 10 (deset) stipendija u akademskoj 2016/17. godini redovnim studentima druge ili viših godina (I) prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu po Bolonjskom procesu zatvoren je 18. decembra 2016. godine u 23:00 sati.

Na osnovu informacija koje su aplikanti dostavili putem online prijavnog obrasca, objavljuju se autogenerisani preliminarni rezultati.

Preliminarni rezultati su autogenerisani na osnovu slijedećeg sistema bodovanja.


Sistem bodovanja se sastoji od  3 (tri) stavke, a to su:

1) Školovanje  ..............................................................................  60 poena;
2) Materijalno stanje  ...................................................................  30 poena;
3) Status užih članova porodice ...................................................  10 poena.

Način dodjele poena:

(1) ŠKOLOVANJE - max. 60 poena
a) Prosjek ocjena - max. 55 poena
     BROJ POENA = [ ((PROSJEK OCJENA - 5) × 55)/5]
b) Nagradni poeni za prosjek iznad 8,0 - max. 5 poena
     BROJ POENA = [ ((PROSJEK OCJENA - 5) × 5)/5]

(2) MATERIJALNO STANJE - max. 30 poena
      a) Za posječna primanja po članu porodice preko 300 KM,
          kandidatu je dodijeljeno max. 5 poena.
      b) Za prosječna primanja po članu porodice manja od 300 KM
          BROJ POENA = 30 - [(PRIMANJA PO ČLANU×25)÷300]

(3) STATUS UŽIH ČLANOVA PORODICE - 10 poena
      a)  Student bez jednog roditelja = 4 poena;
      b)  Student bez oba roditelja = 8 poena;
      c)  Student iz porodice RVI, civilne žrtve rata = 2 poena.

Putem online prijavnog obrasca za dodjelu stipendija izvršene su ukupno 159 aplikacije.

U nastavku objavljujemo samo listu prvih 10 (deset) kandidata iz autogenerisane preliminarne liste:

  1. Berzad (Mitho) Čaušević / MAŠINSKI FAKULTET - 81.60 poena
  2. Nedim (Edhem) Hanjalić / PRAVNI FAKULTET - 73.46 poena
  3. Faris (Emin) Hambo / PRIROD-MATEMATIČKI FAK. - 73.44 poena
  4. Irnis (Fahrudin) Bišćo / MEDICINSKI FAKULTET - 72.00 poena
  5. Džemila (Mirsad) Mešić / VETERINARSKI FAKULTET - 70.61 poena
  6. Kemal (Jasmin) Havić / MAŠINSKI FAKULTET - 69.60 poena
  7. Rijad (Amra) Samardžić / EKONOMSKI FAKULTET - 69.54 poena
  8. Marija (Drago) Vujica / FAKULTET POLITIČKIHNAUKA - 69.00 poena
  9. Ana (Spomenka) Gabrić / PRIRODNO-MATEMATIČKI FAK. - 67.51 poena
  10. Saliha (Muris) Topalović-Hamzakadić / MEDICINSKI FAKULTET - 67.20 poena

Kompletnu autogenerisanu preliminarnu listu možete pogledati u prilogu.

Prvih 10 (deset) kandidata po broju osvojenih poena će telefonskim putem kontaktirati Komisija radi provjere informacija, te će isti u roku od 10 (deset) dana od dana objave prelimarne liste (do 31.12.2016. godine) trebati dostaviti kompletnu dokumentaciju koja se tražila u Konkursu, kao dokaz svega navedenog u prijavnim obarascima.

Dokumentaciju slati isključivo putem pošte preporučeno na adresu: Udruženje „Spajalica“, Grbavička 6a, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

VAŽNE NAPOMENE: Prvih 10 (deset) kandidata molimo da detaljno provjere svoje prijavne obrasce i podsjete se informacija koje su prilikom apliciranja dostavili. Obzirom da je sam proces apliciranja pojednostavljen, a i zahtjevao je samo nekoliko minuta vremena i dostavljanje istinitih i preciznih podataka, bilo kakve propuste nastale prilikom procesa apliciranja nije moguće nakndano ispraviti. Dokumentacijom se mora dokazati svaki detalj naveden u prijavnom obrascu. Ukoliko bilo koja stavka navedena u prijavnom obrascu ne bude dokazana validnim dokumentima, kandidat automatski gubi pravo na stipendiju i odmah se poziva naredni sa liste. Svi dokumenti koji se dostavljaju moraju biti u orginalu ili u ovjerenoj fotokopiji.

Nakon kompletiranja Konačne liste, ista će biti i objavljena.

Predsjednik Komisije,
Anis Balić
 


KONKURSI

Rok za prijavu: 31.07.2018. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 6 dana.

Konkurs za dodjelu Erasmus+ stipendija Univerziteta Balearskih ostrva (Španija) za akademsku 2018/19. godinu