Utorak, 22. Avgust 2017.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Obavijesti

Posljednje obavijesti:

Petak, 04.08.2017.Vlada Zeničko-dobojskog kantonaIsplaćena druga rata boračkih stipendija za ak. 2016/17. godinu

Petak, 04.08.2017.Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDKIsplaćena prva rata stipendija studentima prvog i drugog ciklusa redovnog studija za ak. 2016/17. godinu

Utorak, 01.08.2017.Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDKObjavljena Konačna lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju u akademskoj 2016/17.godini

Ponedjeljak, 31.07.2017.Udruženje "Spajalica"Isplaćene stipendije za mjesec juli 2017. godine

Utorak, 25.07.2017.Općina JablanicaIsplaćene stipendije općinskim stipendistima za mjesec juli 2017. godine

Nedjelja, 23.07.2017.Opština BratunacUplaćene opštinske stipendije za mjesec juni 2017. godine

Udruženje "Spajalica": Preliminarni rezultati konkursa za dodjelu stipendija u akademskoj 2016/17. godini

Srijeda, 21.12.2016.
Konkurs Udruženja „Spajalica“ za dodjelu 10 (deset) stipendija u akademskoj 2016/17. godini redovnim studentima druge ili viših godina (I) prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu po Bolonjskom procesu zatvoren je 18. decembra 2016. godine u 23:00 sati.

Na osnovu informacija koje su aplikanti dostavili putem online prijavnog obrasca, objavljuju se autogenerisani preliminarni rezultati.

Preliminarni rezultati su autogenerisani na osnovu slijedećeg sistema bodovanja.


Sistem bodovanja se sastoji od  3 (tri) stavke, a to su:

1) Školovanje  ..............................................................................  60 poena;
2) Materijalno stanje  ...................................................................  30 poena;
3) Status užih članova porodice ...................................................  10 poena.

Način dodjele poena:

(1) ŠKOLOVANJE - max. 60 poena
a) Prosjek ocjena - max. 55 poena
     BROJ POENA = [ ((PROSJEK OCJENA - 5) × 55)/5]
b) Nagradni poeni za prosjek iznad 8,0 - max. 5 poena
     BROJ POENA = [ ((PROSJEK OCJENA - 5) × 5)/5]

(2) MATERIJALNO STANJE - max. 30 poena
      a) Za posječna primanja po članu porodice preko 300 KM,
          kandidatu je dodijeljeno max. 5 poena.
      b) Za prosječna primanja po članu porodice manja od 300 KM
          BROJ POENA = 30 - [(PRIMANJA PO ČLANU×25)÷300]

(3) STATUS UŽIH ČLANOVA PORODICE - 10 poena
      a)  Student bez jednog roditelja = 4 poena;
      b)  Student bez oba roditelja = 8 poena;
      c)  Student iz porodice RVI, civilne žrtve rata = 2 poena.

Putem online prijavnog obrasca za dodjelu stipendija izvršene su ukupno 159 aplikacije.

U nastavku objavljujemo samo listu prvih 10 (deset) kandidata iz autogenerisane preliminarne liste:

  1. Berzad (Mitho) Čaušević / MAŠINSKI FAKULTET - 81.60 poena
  2. Nedim (Edhem) Hanjalić / PRAVNI FAKULTET - 73.46 poena
  3. Faris (Emin) Hambo / PRIROD-MATEMATIČKI FAK. - 73.44 poena
  4. Irnis (Fahrudin) Bišćo / MEDICINSKI FAKULTET - 72.00 poena
  5. Džemila (Mirsad) Mešić / VETERINARSKI FAKULTET - 70.61 poena
  6. Kemal (Jasmin) Havić / MAŠINSKI FAKULTET - 69.60 poena
  7. Rijad (Amra) Samardžić / EKONOMSKI FAKULTET - 69.54 poena
  8. Marija (Drago) Vujica / FAKULTET POLITIČKIHNAUKA - 69.00 poena
  9. Ana (Spomenka) Gabrić / PRIRODNO-MATEMATIČKI FAK. - 67.51 poena
  10. Saliha (Muris) Topalović-Hamzakadić / MEDICINSKI FAKULTET - 67.20 poena

Kompletnu autogenerisanu preliminarnu listu možete pogledati u prilogu.

Prvih 10 (deset) kandidata po broju osvojenih poena će telefonskim putem kontaktirati Komisija radi provjere informacija, te će isti u roku od 10 (deset) dana od dana objave prelimarne liste (do 31.12.2016. godine) trebati dostaviti kompletnu dokumentaciju koja se tražila u Konkursu, kao dokaz svega navedenog u prijavnim obarascima.

Dokumentaciju slati isključivo putem pošte preporučeno na adresu: Udruženje „Spajalica“, Grbavička 6a, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

VAŽNE NAPOMENE: Prvih 10 (deset) kandidata molimo da detaljno provjere svoje prijavne obrasce i podsjete se informacija koje su prilikom apliciranja dostavili. Obzirom da je sam proces apliciranja pojednostavljen, a i zahtjevao je samo nekoliko minuta vremena i dostavljanje istinitih i preciznih podataka, bilo kakve propuste nastale prilikom procesa apliciranja nije moguće nakndano ispraviti. Dokumentacijom se mora dokazati svaki detalj naveden u prijavnom obrascu. Ukoliko bilo koja stavka navedena u prijavnom obrascu ne bude dokazana validnim dokumentima, kandidat automatski gubi pravo na stipendiju i odmah se poziva naredni sa liste. Svi dokumenti koji se dostavljaju moraju biti u orginalu ili u ovjerenoj fotokopiji.

Nakon kompletiranja Konačne liste, ista će biti i objavljena.

Predsjednik Komisije,
Anis Balić
 

Prilozi:
udruzenje-spajalica-preliminarni-rezultati-ak-2016-17.pdf
Podjeli:                    Preuzmi:               Izvor:     Stipendije.ba

Forum

Kada ce stipendije Ministarstva prosvete i kulture RS-a (Odgovora: 470, poslednji od: cwele93)

Stipendije fonda " Ikra " (Odgovora: 2566, poslednji od: ajlica123)

Kada ce biti rezultati Fonda Sheikh Saleh Kamel BBI banke? (Odgovora: 1482, poslednji od: wickeds0ul)

Chevening stipendije (Odgovora: 2, poslednji od: marija)

Federalni fond za studentske zajmove (Odgovora: 234, poslednji od: diina_h)

Stipendija Vlade Italije (Odgovora: 1, poslednji od: bibipanda)

Fond Suada Dilberovic (Odgovora: 102, poslednji od: roza)

Autoceste - stipendije (Odgovora: 1, poslednji od: Snowflake12)