Utorak, 22. Maj 2018.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljena Rang lista dobitnika općinskih stipendija u ak. 2016/17. godini

Četvrtak, 09.11.2017. // Izvor: Stipendije.ba // Obavijesti
Općinski načelnik općine Bužim Zikrija Duraković, shodno Pravilniku o dodjeli stipendija i drugih financijskih pomoći općine Bužim, objavio je spisak dobitnika općinskih stipendija u akademskoj 2016/17. godine. 

Iz Općine podsjećaju da su radi zaključivanja Ugovora o stipendiranju sa općinom Bužim svi navedeni studenti na listi u prilogu (Tabeli br. 1)  dužni dostaviti potrebnu dokumentaciju najkasnije do dana 17.11.2017. godine.
 
Na šalter 4. Općine Bužim potrebno je dostaviti kopiju tekućeg računa ili potvrda iz banke o žiro računu studenta sa partijom (nije potrebno ovjeravati) i punomoć za lice koje će u ime studenta potpisati ugovor o stipendiranju.
 
Iz Općine napominju da će se ugovori o stipendiranju potpisivati u srijedu, 29.11.2017. godine, u JU “Centar za kulturu, sport i informisanje” Bužim, u 14:00 sati.
 
Svi studenti čija se imena nalaze na spisku (Tabeli br. 2) mogu uložiti prigovor putem Općinskog načelnika, Komisiji za žalbe, u roku od 8 dana od dana objavljivanja rezultata na službenoj stranici Općine Bužim i oglasnoj ploči. Prigovor rješava Komisija za žalbe u drugom stepenu, u roku od osam dana od dana prijema prigovora.
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 04.06.2018. // Konkurs je otvoren još 13 dana.

Konkurs Općine Travnik za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak 2017/18. godinu

Rok za prijavu: 16.07.2018. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 25 dana.

Konkurs Fondacije "Izvor nade" za dodjelu studentskih stipendija za ak. 2018/19. godini

Rok za prijavu: 25.06.2018. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 4 dana.

Konkurs Fondacije "Izvor nade" za dodjelu srednjoškolskih stipendija za šk. 2018/19. godini

Rok za prijavu: 23.05.2018. // Konkurs je otvoren još 1 dan.

Konkurs Općine Donji Vakuf za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak. 2017/18. godinu