Četvrtak, 27. Februar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Izabrani stipendisti u školskoj 2010/2011. godini

Petak, 07.01.2011. // Izvor: Stipendije.ba // Obavijesti


Nakon objavljenog konkursa za dodjelu stipendija ''Prof. dr. Husein Kulenović'' talentiranim srednjoškolcima i studentima i obavljenog bodovanja prijavljenih kandidata, Općinsko vijeće Centar je na sjednici održanoj 30. decembra 2010. godine donijelo Odluku o izboru učenika i studenata za dodjelu stipendija u školskoj 2010/2011. godini

Pri odabiru kandidata prijavljenih na Konkurs, prema Pravilniku o dodjeli stipendija Općine Centar, bodovani su rezultati postignuti u prethodnoj školskoj godini za učenike, ili u prethodnim školskim godinama za studente, rezultati postignuti na takmičenjima, te nizak porodični standard i otežani uvjeti života. Mjesečne stipendije u iznosu 80 KM ostvarilo je 66 učenika srednjih škola. Pravo na mjesečne stipendije u iznosu 120 KM ostvario je 81 student. Isplata stipendija vršit će se za deset mjeseci – period od septembra 2010. do juna 2011. godine.

Načelnik Općine Centar Dževad Bećirević će u ponedjeljak, 10. januara 2011. godine u 11 sati, u velikoj sali Općine Centar organizovati prijem za dobitnike stipendija. Tom prilikom bit će potpisani ugovori o dodjeli stipendija i isplaćene stipendije za period od septembra do decembra 2010. godina. Preostale stipendije (u periodu januar – juni 2011. godine) bit će isplaćivane svakog mjeseca na blagajni Općine Centar.

Učenici stipendisti:

1. Anić (Ivica) Tina
2. Spahić (Enver) Amina
3. Hasanović (Sakim) Mujo
4. Selimović (Mehmed) Meliha
5. Šehović (Amir) Amina
6. Bihorac (Šećo) Amina
7. Huskić (Merzet) Fikret
8. Seferović (Sabahet) Dženita
9. Mušmulja (Samir) Emira
10. Huseinović (Nasuf) Ajla
11. Terzić (Edin) Anida
12. Šenderović (Fahrudin) Amina
13. Ligata (Zijad) Mirza
14. Letić (Hilmo) Emina
15. Palić (Salih) Vasva
16. Herenda (Osman) Tahir
17. Telaković (Benamin) Amila
18. Šehović (Muzafer) Faris
19. Halilović (Esad) Minela
20. Vujić (Sretko) Nikolina
21. Smajić (Hamdija) Dželila
22. Adžem (Sinan) Erma
23. Gobeljić (Hajrudin) Ajla
24. Osmanković (Sabit) Nejra
25. Hubijar (Mehmed) Irma
26. Muhić (Haris) Nedim
27. Jusić (Dževad) Aida
28. Kaljić (Sead) Naida
29. Kušmić (Fahrudin) Haris
30. Ademović (Salem) Sana
31. Škrijelj (Safet) Nihada
32. Mirnić (Slobodan) Andrea
33. Mešetović (Senad) Sajra
34. Bašić (Samir) Erdin
35. Džaferović (Kasim) Segmedina
36. Kurtović (Adem) Ibrahim
37. Halilović (Mirsad) Amina
38. Alihodžić (Enez) Ajdin
39. Šabanović (Salem) Sabrudina
40. Sijerčić (Ahmed) Adna
41. Smajlović (Enes) Lejla
42. Sarajlić (Abdulatif) Lejla
43. Kaliman (Vahid) Sanela
44. Agić (Kerim) Dinka
45. Kosovac (Sabahudin) Mirza
46. Šehović (Muhamed) Hasib
47. Čordalija (Hazim) Vedad
48. Heljić (Hamdija) Senad
49. Vajnberger (Tomislav) Zlatan
50. Biščević (Goran) Helena
51. Sarajlić (Enal) Dina
52. Kapić (Kerim) Džana
53. Šabović (Safet) Adnan
54. Čorbo (Muris) Haris
55. Trogrlić (Zlatan) Elvira
56. Šabanović (Ibro) Medina
57. Vrućak (Nijaz) Mediha
58. Hadžialagić (Emir) Minela
59. Avdić (Edin) Amina
60. Imamović (Senad) Mirnesa
61. Hodžić (Bajazit) Arnela
62. Mekić (Zahid) Elma
63. Šljivo (Habib) Samra
64. Mašić (Nijaz) Fatima
65. Begović (Asim) Hena
66. Mehić (Šefik) Amina

Studenti stipendisti:

1. Puška (Safet) Jasmin
2. Salibašić (Fadil) Džana
3. Smajlović (Suad) Sanjin
4. Čustović (Šaćir) Samra
5. Dervović (Rean) Ema
6. Kafedžić (Nedžad) Dalma
7. Karčić (Dževad) Elma
8. Sejdić (Adnan) Amra
9. Bečirović (Besim) Hana
10. Melić (Murat) Eldin
11. Berisalić (Salih) Amila
12. Smajić (Nihad) Anela
13. Turković (Enver) Elvedin
14. Redžepagić (Salko) Alisa
15. Skoko (Milorad) Dunja
16. Križanović (Željko) Tijana
17. Halilović (Husein) Esma
18. Ranica (Ismet) Amira
19. Muharemović (Bajro) Adis
20. Nikšić (Zijad) Albina
21. Đurić (Milan) Nina
22. Muranović (Tarik) Mak
23. Ibrulj (Jasmin) Azra
24. Memić (Edin) Eldina
25. Čohadžić (Izudin) Džana
26. Sobo (Šaćir) Berina
27. Bukvić (Mevludin) Amina
28. Stjepanović (Matija) Boris
29. Ferhatović (Mustafa) Sultan
30. Hamidović (Kemal) Sabina
31. Suljagić (Muhamed) Nejira
32. Bavčić (Mehmedalija) Adisa
33. Abaz (Hasan) Emina
34. Šečić (Mirzan) Ena
35. Šindra (Muharem) Dženita
36. Dobrača (Hamza) Amila
37. Balić (Nejin) Sadžida
38. Mačkić (Nihad) Naida
39. Velić (Salih) Ammar
40. Šahman (Mirsad) Lana
41. Zuko (Smail) Muhamed
42. Imamović (Šaćir) Emina
43. Muminović (Amir) Medina
44. Kadrić (Ejub) Almedina
45. Kurtović (Adem) Minela
46. Bećirović (Fikret) Elma
47. Begović (Džemail) Haris
48. Đogo (Đido) Nina
49. Mekić (Nedžad) Andrea
50. Mrav (Samir) Lejla
51. Kartal (Zlatko) Semir
52. Bilobrk (Marko) Marija
53. Šarac (Ibro) Aida
54. Hastor (Muhidin) Ilvana
55. Smailagić (Faruk) Ajla
56. Hadžiomerović (Numo) Nedžad
57. Hot (Bajram) Ermina
58. Škrbo (Nedim) Nela
59. Karić (Šerif) Vildana
60. Hajdar (Hajrudin) Aida
61. Hajdarević (Samir) Ajla
62. Vujisić (Damir) Pavle
63. Bosović (Veltekin) Sabina
64. Rokša (Senad) Edita
65. Hamzić (Mehmed) Amna
66. Kazić (Enes) Ines
67. Kulenović (Adnan) Lamis
68. Ražanica (Ahmo) Merima
69. Purivatra (Adnan) Amina
70. Karić (Mirsad) Emina
71. Hadžiomerović (Mujo) Nermina
72. Muzurović (Ermin) Ersin
73. Kapić (Fadil) Belma
74. Muzurović (Ismet) Alma
75. Midhat (Mohamed) Tarik
76. Bašić (Neđib) Nedim
77. Arnautović (Muhamed) Maida
78. Haljković (Senahid) Melina
79. Đumišić (Suad) Amar
80. Ibrahimkadić (Ibrahim) Lejla
81. Fazlagić (Hasan) Amina

Izvor: www.centar.ba
 


KONKURSI

Rok za prijavu: 11.03.2020. // Konkurs je otvoren još 13 dana.

Konkurs Općine Busovača za dodjelu stipendije redovnim studentima u ak. 2019/20. godini

Rok za prijavu: 18.03.2020. // Konkurs je otvoren još 20 dana.

Konkurs Fondacije Granoff za stipendiranje 20 studenata Univerziteta u Bosni i Hercegovini