Nedjelja, 25. Avgust 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Konačna lista stipendista opštine Višegrad za ak. 2018/19. godinu

Subota, 26.01.2019. // Izvor: Stipendije.ba // Obavijesti
Opština Višegrad objavila je Konačnu rang listu studenata prvog ciklusa studija koji su aplicirali na konkurs za dodjelu opštinskih stipendija za akademsku 2018/19. godinu.
 
U aktuelnoj akademskoj godini Opština će dodijeliti 102 stipendije redovnim studentima koji su upisali osnovne studije u visokoškolskim ustanovama, u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, a stipendije se dodjeljuju u iznosu od 1.200,00 KM, a isplata će se vršiti u deset jednakih mjesečnih rata u iznosima od po 120 KM.
 
Pravo na dodjelu stipendija imali su studenti koji imaju prebivalište na području opštine Višegrad neprekidno tri godine, uz uslove da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora finansiranja i da su upisali završnu godinu studija do 26. godine života dok za studente koji su upisali prvu godinu studija uslov je da su tokom srednje škole imali prosječnu ocjenu 3,8 i više.
 
Prema Konačnim rezultatima objavljene su tri liste studenata, a na konkurs se prijavilo ukupno 166 studenata. Po osnovu posebnog i socijalnog statusa prijavilo se 96 studenata, a uslove konkursa zadovoljilo 52 studenta, po osnovu uspjeha studiranja uslove konkursa zadovoljilo je 42 studenata i po osnovu uspjeha u srednjoj školi uslove konkursa zadovoljilo je 8 studenata, dok 20 kandidata nije ispunilo uslove.
 
Konačnu listu možete pogledati na oficijelnoj web stranici Opštine ili u prilogu.

KONKURSI

Rok za prijavu: 05.11.2019. // Konkurs je otvoren još 2 mjeseca, 12 dana.

Chevening Scholarships for International Students for the academic year 2019/2020

Rok za prijavu: 05.09.2019. // Konkurs je otvoren još 11 dana.

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2019. godinu