Srijeda, 05. Avgust 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Konačne rang liste za dodjelu općinskih stipendija u ak. 2010/11.

Petak, 17.12.2010. // Izvor: Stipendije.ba // Obavijesti


Komisija za dodjelu općinskih stipendija u školskoj/akademskoj 2010/2011. godini razmotrila je žalbe koje su upućene nakon objave preliminarne rang-liste kanidata. Nakon žalbenog postupka, objavljujemo konačne  liste na koje se sada žalba može uputiti općinskom načelniku Mensuru Jašarspahiću Suriju. Detaljnije upute pročitajte na listama.

Komisija za dodjelu općinskih stipendija za 2010/2011. školsku/akademsku godinu, na osnovu zaključka Općinskog vijeća koji je objavljen u Službenim novinama Općine Kakanj broj 8/2010, uzela je u razmatranje i nekompletne prijave za učenike i studente koji iz objektivnih razloga nisu mogli dostaviti potvrdu o upisu do isteka roka za podnošenje prijava (7.10.2010. godine). Nakon bodovanja dopunjena je preliminarna rang lista, na osnovu zaključka Općinskog vijeća Kakanj, slijedećim kategorijama:

studenti koji su upisali godinu, a nisu uspjeli dostaviti potvrdu o upisu u roku utvrđenom konkursom, učenici i studenti sa posebnim potrebama koji imaju uvjerenje nadležne institucije o tjelesnom nedostatku, učenici generacije, učenici koji su osvojili 1-3 mjesto na kantonalnim i višim rangovima takmičenja.

KONAČNA RANG LISTA UČENIKA ZA DODJELU OPĆINSKIH
STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ 2010-2011. GODINI

LISTA UČENIKA KOJI NE OSTVARUJU PRAVO NA  OPĆINSKU 
STIPENDIJU U ŠKOLSKOJ 2010-2011 GODINI

KONAČNA RANG LISTA STUDENATA ZA DODJELU OPĆINSKIH
STIPENDIJA U AKADEMSKOJ 2010-2011. GODINI

LISTA STUDENATA KOJI NISU OSTVARILI PRAVO  NA OPĆINSKU
STIPENDIJU U AKADEMSKOJ 2010-2011. GODINI


Izvor: www.kakanj.com.ba
 


KONKURSI

Rok za prijavu: 04.09.2020. // Konkurs je otvoren još 30 dana.

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2020. godinu