Srijeda, 26. Februar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Konačni rezultati konkursa Grada Gradačca za dodjelu stipendija u šk./ak. 2019/20. godini

Srijeda, 05.02.2020. // Izvor: Stipendije.ba // Obavijesti
Grad Gradačac objavio je Konačne rezultate konkursa za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima dodiplomskog studija za školsku/akademsku 2019/20. godinu
 
Pravo prijave za dodjelu gradskih stipendija imali su učenici srednjih škola i studenti dodiplomskog studija I do VI godine studija ili prvog ciklusa bolonjskog sistema studiranja uz uslove da prvi puta upisuju razred/godinu studija, da imaju prebivalište na području Grada Gradačac, da ne obnavljaju školsku/akademsku godinu, da nisu korisnici stipendije od drugog izvora i da nisu u statusu apsolventa.

Iznos stipendije za učenike je 400,00 KM u isplatama od 50,00 KM, a za studente je 800,00 KM u isplatama od 100,00 KM.

Potpisivanje Ugovora o dodjeli stipendija obavti će se u petak, 14. februara 2020. godine sa početkom u 14:00 sati, u sali «Gradačačkog sajma».
 
Za pristupanje potpisivanju Ugovora o stipendiranju kandidati su obavezni na uvid predočiti ličnu kartu, a ugovor o stipendiranju za malodobne korisnike stipendije potpisuje roditelj/staratelj.
 
Iz Gradske uprave napominju da kandidati koji u navedenom terminu ne potpišu Ugovor o stipendiranju mogu to učiniti  u  Gradskoj službi za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu svakim radnim danom od 08,00: do 16,00 sati (kancelarija broj 19) sve do 29. februara 2020. godine, a naknon isteka ovog roka smatraće se da je kandidat odustatao od stipendije.
 
Konačne rezultate pogledati u prilogu ili na web stranici Grada Gradačac.

KONKURSI

Rok za prijavu: 18.03.2020. // Konkurs je otvoren još 21 dan.

Konkurs Fondacije Granoff za stipendiranje 20 studenata Univerziteta u Bosni i Hercegovini