Petak, 18. Januar 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Konačni rezultati konkursa Općine Jajce za dodjelu stipendija u ak. 2017/18. godini

Utorak, 10.04.2018. // Izvor: Stipendije.ba // Obavijesti
Komisija za dodjelu stipendija Općine Jajce danas je objavila konačne liste studenata za dodjelu stipendija studentima prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2017/18. godini.

Pravo učešća na konkursu imali su redovni studenti prvog i drugog ciklusa studija koji imaju prebivalište na području Općine Jajce, uz uslov da su prvi put upisani na godinu studija, nisu stariji od 21. godinu kada upisuje prvu godinu studija, da nisu stariji od 26. godina za ostale godine studija, da nemaju status apsolventa, da ne primaju stipendiju drugog pravnog lica ili institucije i da nisu studenti čija su mjesečna primanja-prihodi po članu porodice studenta veća od 70% prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji BiH u prethodnoj godini, osim kandidata iz člana 8. tačka 1. podtačka 1.1. Odluke o kriterijima za dodjelu stipendija Općine Jajce.
 
U kategoriji studenata I godine studija dodijeljeno je 46 stipendija, a u kategoriji studenata od II-VI godine studija dodijeljeno je 158 stipendija, dok uslove konkursa za dodjelu stipendija nije ispunilo 29 kandidata.
 
Stipendije se dodjeljuju za deset (10) mjeseci akademske 2017/18. godine u mjsečim iznosima po 100,00 KM.

Iz Općine napominju da se na konačnu listu može izjaviti žalba Općinskom Načelniku u roku od 8 dana od dana objave liste.
 
Konačne liste mogu se pogledati u prilogu ili na oficijelnoj web stranici Općine Jajce.

KONKURSI

Rok za prijavu: 08.02.2019. // Konkurs je otvoren još 21 dan.

Konkurs Kantonalne uprave za branioce SBK za dodjelu stipendija za ak. 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 08.02.2019. // Konkurs je otvoren još 21 dan.

Konkurs Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za dodjelu stipendija za akademsku 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 07.02.2019. // Konkurs je otvoren još 20 dana.

Natječaj Općine Prozor-Rama za dodjelu stipendija redovnim studentima u ak. 2018/19. godini