Ponedjeljak, 18. Februar 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Konačni rezultati konkursa za dodjelu stipendija Općine Donji Vakuf za ak. 2017/18. godinu

Ponedjeljak, 25.06.2018. // Izvor: Stipendije.ba // Obavijesti
Danas su objavljeni konačni rezultate konkursa Općine Donji Vakuf za dodjelu 80 studentskih stipendija za akademsku 2017/18. godinu.
 
Pravo na dodjelu stipendije imali su redovni studenti koji imaju prebivalište na području Općine Donji Vakuf, uz uslove da su u akademskoj 2017/18. godini prvi put upisali određenu godinu dodiplomskog, diplomskog ili integrisanog dodiplomskog i diplomskog studija u statusu redovnog ili redovnog samofinansirajućeg student a na istom fakultetu, da nemaju navršenih 26. godina života na dan objave konkursa, da ne primaju kredit, stipendiju ili drugu vrstu subvencije od drugog davaoca, da nemaju status studenta apsolventa i da studiraju na fakultetima u Bosni i Hercegovini.
 
Prema konačnim rezultatima, Općina će u aktuelnoj akademskoj godini stipendirati 80 studenata.

Visina mjesečne stipendije iznosi 100,00 KM, a isplaćuje se u 10 jednakih mjesečnih rata.
 
Preliminarni rezultati mogu se pogledati u prilogu i na strong style="margin: 0px; padding: 0px;">oficijelnoj web stranici Općine Donji Vakuf.

KONKURSI

Rok za prijavu: 26.02.2019. // Konkurs je otvoren još 8 dana.

Konkurs Općine Donji Vakuf za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak. 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 03.03.2019. // Konkurs je otvoren još 13 dana.

Javni poziv Općine Jajce za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 25.02.2019. // Konkurs je otvoren još 7 dana.

Javni poziv opštine Srebrenica za dodjelu stipendija u akademskoj 2018/19. godini

Rok za prijavu: 22.02.2019. // Konkurs je otvoren još 4 dana.

Konkurs Vlade Ruske Federacije za besplatno studiranje u Rusiji u šk. 2019/20. godinu