Ponedjeljak, 03. Avgust 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Obavještenje o studentskim kreditima

Srijeda, 16.03.2011. // Izvor: Stipendije.ba // Obavijesti


Na osnovu člana 54 Statuta opštine Srebrenica (Bilten opštine Srebrenica 10/05), a u skladu sa Odlukom o sufinansiranju studenata na osnovnim studijama u akademskoj 2010/2011 god sa područja opštine Srebrenica br.01-014-124/11  Načelnik opštine izdaje slijedeće:

                                              

OBAVJEŠTENJE
O STUDENTSKIM KREDITIMA

 

Obavještavaju se studenti sa područja opštine Srebrenica da će opština Srebrenica akademske 2010/2011 godine podržavati studiranje davanjem studentskih kredita studentima koji studiraju osnovne studije na fakultetima u BiH i inostranstvu

U skladu sa obavljenim razgovorom sa predstavnicima banaka koje rade na području Srebrenice (Nova banka i Unicredit Bank Banja Luka), zaključeno je da svaki redovan student može uzeti jedan kredit za studiranje u maksimalnom iznosu od 1500,00 KM.

Studenti koji studiraju na državnim fakultetima iz prioritetne grupe fakulteta (Građevinski, Farmaceutski, Medicinski, Veterinarski, Poljoprivredni, Elektrotehnički, Filozofski – engleski jezik, Ekonomski, PMF (matematika i fizika), Mašinski, Političke nauke, Šumarski, Rudarski, Geodetski, Saobraćaj,) kao  i studenti koji imaju prosjek ocjena iz prethodne godine studija iznad 9, moći će podići maksimalan iznos kredita u visini od 2000,00 KM.

Student koji se bude opredjelio za uzimanje kredita neke od banaka na području opštine Srebrenica dužan je da obezbjedi jednog žiranta, dok će broj rata kredita, visina kamate i dr. biti u skladu sa uslovima koje propisuje banka.

Opština Srebrenica će biti potpisnik mjenice u banci kao garant banci da će kredit biti vraćen.

Studentima koji nakon završetka akademske godine redovno upišu-steknu uslov za narednu godinu, a apsolventi polože ispite iz završne godine, Opština će izvršiti povrat od 66% od osnovice kredita koji su podigli  studenti i studenti koji studiraju na neprioritetnim fakultetima kao i studenti koji studiraju na privatnim fakultetima.

Studentima iz prioritetne grupe fakulteta koji budu podigli kredit , po upisu ili sticanju uslova za upis u narednu godinu biće izvršen povrat u iznosu od 80% koji će biti uplaćeni na tekuće račune studenta a što će biti definisano ugovorom između studenta i opštine.

Svi studenti koji su zainteresovani za dobijanje studenskog kredita uz podnošenje zahtjeva za dobijanje kredita dužni su da dostave:

1. Uvjerenje sa fakulteta o redovnom studiju
2. Kopiju lične karte sa potvrdom o prebivalištu iz CIPS-a
3. Kopiju tekućeg računa
4. Kopiju ugovora sa bankom

Zahtjevi se mogu podnijeti na propisanom obrascu u Šalter Sali opštinske administrativne službe Srebrenica najkasnije do 15.04.2011. Predati zahtjevi posle naznačenog roka neće se razmatrati.

NAPOMENA: Pravo na podizanje studentskog kredita imaju samo redovni studenti ne stariji od 26 godina i studenti koji nemaju zasnovan radni odnos.


Dodatne informacije se mogu dobiti u Odjeljenju za društvene djelatnosti i javne servise tel:056/445-534

Načelnik opštine
Osman Suljić

Izvor: www.srebrenica.gov.ba
 


KONKURSI

Rok za prijavu: 04.09.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 2 dana.

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2020. godinu