Ponedjeljak, 17. Juni 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Preliminarna lista stipendista Općine Prozor-Rama za ak. 2018/19. godinu

Srijeda, 27.02.2019. // Izvor: Stipendije.ba // Obavijesti
Danas je Općina Prozor-Rama objavila preliminarnu listu kandidata koji su ostvarili pravo na općinsku stipendiju za akademsku 2018/19. godinu.
 
Pravo na dodjelu općinskih stipendija imali su redovni studenti drugih i viših godina koji imaju prebivalište na području Općine Prozor-Rama i nisu korisnici drugih stipendija.
 
Na adresu Općine Prozor-Rama pristigla je ukupno 231 prijava, a uslove Konkursa za dodjelu općinskih stipendija za ak. 2018/19. ispunilo 179 studenata.
 
Iz Općine Prozor-Rama napominju da svaki student koji je aplicirao za općinske stipendije ima pravo u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja preliminarne liste podnijeti prigovor Komisiji za žalbe Općinskog vijeća, koja donosi konačnu odluku po prigovoru, a prigovori se mogu slati putem preporučene pošte na adresu:
 
OPĆINA PROZOR-RAMA
Ulica Kralja Tomislava bb
88440 Prozor-Rama
Povjerenstvo za žalbe Općinskoga vijeća Prozor-Rama
 
Preliminarnu listu pogledati u prilogu ili na web stranici Općine.

KONKURSI

Rok za prijavu: 10.07.2019. // Konkurs je otvoren još 23 dana.

Konkurs Fondacije "Izvor nade" za dodjelu studentskih stipendija za ak. 2019/20. godini

Rok za prijavu: 28.06.2019. // Konkurs je otvoren još 11 dana.

Konkurs Fondacije "Izvor nade" za dodjelu srednjoškolskih stipendija za šk. 2019/20. godini

Rok za prijavu: 20.06.2019. // Konkurs je otvoren još 3 dana.

Javni poziv Vlade Japana za dodjelu MEXT stipendija za 2020. godinu