Srijeda, 17. Juli 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Preliminarna lista stipendista Udruženja "Spajalica" za ak. 2018/19. godinu

Utorak, 29.01.2019. // Izvor: Stipendije.ba // Obavijesti
Konkurs Udruženja „Spajalica“ za dodjelu 10 (deset) stipendija u akademskoj 2018/19. godini redovnim studentima druge ili viših godina (I) prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu po Bolonjskom procesu zatvoren je 24. januara 2019. godine u 23:00 sati.
 
Na osnovu informacija koje su aplikanti dostavili putem online prijavnog obrasca, objavljuju se autogenerisani preliminarni rezultati.
 
Preliminarni rezultati su autogenerisani na osnovu slijedećeg sistema bodovanja.
 
Sistem bodovanja se sastoji od  3 (tri) stavke, a to su:
 
1) Školovanje  ..............................................................................  60 poena;
2) Materijalno stanje  ...................................................................  30 poena;
3) Status užih članova porodice ...................................................  10 poena.
 
Način dodjele poena:
 
(1) ŠKOLOVANJE - max. 60 poena
a) Prosjek ocjena - max. 55 poena
     BROJ POENA = [ ((PROSJEK OCJENA - 5) × 55)/5]
b) Nagradni poeni za prosjek iznad 8,0 - max. 5 poena
     BROJ POENA = [ ((PROSJEK OCJENA - 5) × 5)/5]
 
(2) MATERIJALNO STANJE - max. 30 poena
      a) Za posječna primanja po članu porodice preko 300 KM,
          kandidatu je dodijeljeno max. 5 poena.
      b) Za prosječna primanja po članu porodice manja od 300 KM
          BROJ POENA = 30 - [(PRIMANJA PO ČLANU×25)÷300]
 
(3) STATUS UŽIH ČLANOVA PORODICE - 10 poena
      a)  Student bez jednog roditelja = 4 poena;
      b)  Student bez oba roditelja = 8 poena;
      c)  Student iz porodice RVI, civilne žrtve rata = 2 poena.
 
Putem online prijavnog obrasca za dodjelu stipendija izvršeno je ukupno 55 aplikacija.
 
U nastavku objavljujemo samo listu prvih 10 (deset) kandidata iz autogenerisane preliminarne liste:
 
1. Emir (Sejdalija) Zukić / FAKULTET POLITIČKIH NAUKA - 76.89 poena
2. Emir (Edin) Bakunić / MAŠINSKI FAKULTET - 71.96
3. Elma (Bahrija) Bećirović-Tulić / FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA - 69.60
4. Medžid (Halid) Buljubašić FAKULTET SPORTA I TJELESNOG... / 68.40
5. Belkisa (Asim) Pilipović / PEDAGOŠKI FAKULTET - 68.40
6. Ariel (Nikola) Nikitović / FILOZOFSKI FAKULTET - 67.13
7. Alma (Huse) Džehverović / FILOZOFSKI FAKULTET - 66.48
8. Alma (Nijaz) Muharemović / PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET- 65.80
9. Aida (Izet) Čančar / FAKULTET POLITIČKIH NAUKA - 64.08
10. Amna (Mensud) Čengić FARMACEUTSKI FAKULTET - 62.18
 
Kompletnu autogenerisanu preliminarnu listu možete pogledati u prilogu.
 
Prvih 10 (deset) kandidata po broju osvojenih poena će telefonskim putem kontaktirati Komisija radi provjere informacija, te će isti u roku od 10 (deset) dana od dana objave prelimarne liste (do 08.02.2019. godine) trebati dostaviti kompletnu dokumentaciju koja se tražila u Konkursu, kao dokaz svega navedenog u prijavnim obarascima.
 
Dokumentaciju slati isključivo putem pošte na adresu: Udruženje „Spajalica“, Grbavička 6a, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.
 
VAŽNE NAPOMENE: Prvih 10 (deset) kandidata molimo da detaljno provjere svoje prijavne obrasce i podsjete se informacija koje su prilikom apliciranja dostavili. Obzirom da je sam proces apliciranja pojednostavljen, a zahtjevao je samo nekoliko minuta vremena i dostavljanje istinitih i preciznih podataka, bilo kakve propuste nastale prilikom procesa apliciranja nije moguće nakndano ispraviti. Dokumentacijom se mora dokazati svaki detalj naveden u prijavnom obrascu. Ukoliko bilo koja stavka navedena u prijavnom obrascu ne bude dokazana validnim dokumentima, kandidat automatski gubi pravo na stipendiju i odmah se poziva naredni sa liste. Svi dokumenti koji se dostavljaju moraju biti u orginalu ili u ovjerenoj fotokopiji.
 
Nakon kompletiranja Konačne liste, ista će biti i objavljena.
 
Predsjednik Komisije,
Admir Kustura

KONKURSI

Rok za prijavu: 05.09.2019. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 20 dana.

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2019. godinu