Utorak, 11. Maj 2021.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Preliminarna lista stipendista Udruženja "Spajalica" za ak. 2019/20. godinu

Nedjelja, 15.12.2019. // Izvor: Stipendije.ba // Obavijesti

Konkurs Udruženja „Spajalica“ za dodjelu 10 (deset) stipendija u akademskoj 2019/20. godini redovnim studentima druge ili viših godina (I) prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu po Bolonjskom procesu zatvoren je 13. decembra 2019. godine u 23:00 sati.

Pravo na dodjelu stipendija imali su redovni studenti druge ili viših godina prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu po Bolonjskom procesu, uz uslove da nisu samofinansirajući student, da nisu stipendiste nekog drugog pravnog ili fizičkog lica i da imaju položene ispite sa prosječnom ocjenom 8,00 i više, a studenti koji imaju položene ispite sa prosječnom ocjenom 10.00, stiću pravo na stipendiju bez obzira na ukupan broj osvojenih bodova. 

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2019/20. godinu, odnosno za period od  01. oktobar 2019. godine do 31. juli 2020. godine u mjesečnim iznosima od 100,00 KM

Na osnovu informacija koje su aplikanti dostavili putem online prijavnog obrasca, objavljuju se autogenerisani preliminarni rezultati.

Preliminarni rezultati su autogenerisani na osnovu slijedećeg sistema bodovanja.

Sistem bodovanja se sastoji od 3 (tri) stavke, a to su:

1) Školovanje  ..............................................................................  65 poena;
2) Materijalno stanje  ...................................................................  25 poena;
3) Status užih članova porodice ...................................................  10 poena.

Način dodjele poena:

(1) ŠKOLOVANJE - max. 65 poena
a) Prosjek ocjena - max. 55 poena
     BROJ POENA = [((PROSJEK OCJENA - 5) × 55)/5]
b) Nagradni poeni za prosjek iznad 9,0 - max. 10 poena
     BROJ POENA = [9x(PROSJEK OCJENA - 9)]+1

(2) MATERIJALNO STANJE - max. 25 poena
      a) Za posječna primanja po članu porodice preko 300 KM,
          kandidatu je dodijeljeno max. 5 poena.
      b) Za prosječna primanja po članu porodice manja od 300 KM
          BROJ POENA = 25 - [(PRIMANJA PO ČLANU)÷15]

(3) STATUS UŽIH ČLANOVA PORODICE - 10 poena
      a)  Student bez jednog roditelja = 4 poena;
      b)  Student bez oba roditelja = 8 poena;
      c)  Student iz porodice RVI, civilne žrtve rata = 2 poena.

Putem online prijavnog obrasca za dodjelu stipendija izvršeno je ukupno 48 prijava.

U nastavku objavljujemo samo listu prvih 10 (deset) kandidata iz autogenerisane preliminarne liste:

  1. Jelena (Jovo) Filipović / MUZIČKA AKADEMIJA - 70.44
  2. Alma (Huse) Džehverović / FILOZOFSKI FAKULTET - 69.53
  3. Ivona (Branislav) Pejčinović / MUZIČKA AKADEMIJA - 67.00
  4. Almasa (Halid) Buljubašić / FILOZOFSKI FAKULTET - 66.80
  5. Alma (Nijaz) Muharemović / PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET - 66.14
  6. Elma (Bahrija) Bećirović-Tulić / FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA - 65.70
  7. Amna (Mensud) Čengić / FARMACEUTSKI FAKULTET - 64.00
  8. Armin (Almir) Smriko / MUZIČKA AKADEMIJA - 63.25
  9. Amina (Merima) Bilčević / PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET - 63.02
  10. Ariel (Nikola) Nikitović / FILOZOFSKI FAKULTET - 63.00


Kompletnu autogenerisanu preliminarnu listu možete pogledati u prilogu.

Prvih 10 kandidata po broju osvojenih poena će telefonskim putem kontaktirati Komisija radi provjere informacija, te će isti u roku od 10 dana od dana objave prelimarne liste (do 25.12.2019. godine) trebati dostaviti kompletnu dokumentaciju koja se tražila u Konkursu, kao dokaz svega navedenog u prijavnim obarascima.

Dokumentaciju slati isključivo putem pošte (ne preporučeno) na adresu: Udruženje „Spajalica“, Grbavička 6a, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

VAŽNE NAPOMENE: Prvih 10 kandidata molimo da detaljno provjere svoje prijavne obrasce i podsjete se informacija koje su prilikom apliciranja dostavili. Obzirom da je sam proces apliciranja pojednostavljen, a zahtjevao je samo nekoliko minuta vremena i dostavljanje istinitih i preciznih podataka, bilo kakve propuste nastale prilikom procesa apliciranja nije moguće nakndano ispraviti. Dokumentacijom se mora dokazati svaki detalj naveden u prijavnom obrascu. Ukoliko bilo koja stavka navedena u prijavnom obrascu ne bude dokazana validnim dokumentima, kandidat automatski gubi pravo na stipendiju i odmah se poziva naredni sa liste. Svi dokumenti koji se dostavljaju moraju biti u orginalu ili u ovjerenoj fotokopiji.

Nakon kompletiranja Konačne liste, ista će biti i objavljena.

Predsjednik Komisije,
Admir Kustura


KONKURSI

Rok za prijavu: 25.05.2021. // Konkurs je otvoren još 14 dana.

Konkurs za dodjelu BBI Marko Polo stipendija za odlazak na univerzitetski studij u Maleziju

Rok za prijavu: 14.05.2021. // Konkurs je otvoren još 3 dana.

Konkurs za dodjelu stipendija iz sredstava Budžeta Grada Sarajeva za 2021. godinu