Ponedjeljak, 01. Mart 2021.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Preliminarna lista stipendista Udruženja "Spajalica" za ak. 2020/21. godinu

Utorak, 19.01.2021. // Izvor: Stipendije.ba // Obavijesti

Konkurs Udruženja „Spajalica“ za dodjelu 10 (deset) stipendija u akademskoj 2020/21. godini redovnim studentima druge ili viših godina (I) prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu po Bolonjskom procesu zatvoren je 17. januara 2021. godine u 23:00 sati.

Pravo na dodjelu stipendija imaju redovni studenti druge ili viših godina prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu po Bolonjskom procesu, uz uslove da nisu samofinansirajući student, da nisu stipendiste nekog drugog pravnog ili fizičkog lica i da imaju položene ispite sa prosječnom ocjenom 8,00 i više, a studenti koji imaju položene ispite sa prosječnom ocjenom 10.00, stiću pravo na stipendiju bez obzira na ukupan broj osvojenih bodova. 

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2020/21. godinu, odnosno za period od  01. oktobar 2020. godine do 31. juli 2021. godine u mjesečnim iznosima od 100,00 KM.

 Na osnovu informacija koje su aplikanti dostavili putem online prijavnog obrasca, objavljuju se preliminarni rezultati.

Preliminarni rezultati su kreirani na osnovu slijedećeg sistema bodovanja.

Sistem bodovanja se sastoji od 3 (tri) stavke, a to su:

1) Školovanje  ..............................................................................  65 poena;
2) Materijalno stanje  ...................................................................  25 poena;
3) Status užih članova porodice ...................................................  10 poena.

Način dodjele poena:

(1) ŠKOLOVANJE - max. 65 poena
a) Prosjek ocjena - max. 55 poena
    BROJ POENA = [((PROSJEK OCJENA - 5) × 55)/5]
b) Nagradni poeni za prosjek iznad 9,0 - max. 10 poena
    BROJ POENA = [9x(PROSJEK OCJENA - 9)]+1

(2) MATERIJALNO STANJE - max. 25 poena
      a) Za posječna primanja po članu porodice preko 300 KM,
          kandidatu je dodijeljeno max. 5 poena.
      b) Za prosječna primanja po članu porodice manja od 300 KM
          BROJ POENA = 25 - [(PRIMANJA PO ČLANU)÷15]

(3) STATUS UŽIH ČLANOVA PORODICE - 10 poena
      a)  Student bez jednog roditelja = 4 poena;
      b)  Student bez oba roditelja = 8 poena;
      c)  Student iz porodice RVI, civilne žrtve rata = 2 poena.

Putem online prijavnog obrasca za dodjelu stipendija izvršene su ukupno 27 prijava (pogledati u prilogu), a u nastavku objavljujemo samo listu prvih 10 (deset) kandidata:
 

  1. Amra (Refik) Bajrić - Pedagoški fakultet - 68,13
  2. Ivona (Branislav) Pejčinović - Muzička akademija - 66,60
  3. Vahidin (Fahrudin) Mehmedović - Veterinarski fakultet - 66,25
  4. Ajla (Haris) Prnjavorac - Muzička akademija - 66,00
  5. Tarik (Ruhija) Bašić - Fakultet sporta i tjelesnog odgoja - 62,60
  6. Harun (Ernevad) Ćehović - Akademija scenskih umjetnosti - 62,00
  7. Sevleta (Haris) Halilović - Pravni fakultet - 60,00
  8. Tarik (Dževad) Pervan - Elektrotehnički fakultet - 59,54
  9. Aida (Elvedin) Bešović - Veterinarski fakultet - 59,10
  10. Šejla (Fehim) Mašinović - Fakultet političkih nauka - 58,67

Prvih 10 (deset) kandidata po broju osvojenih poena će telefonskim putem kontaktirati Komisija radi provjere informacija, te će isti u roku od 10 (deset) dana od dana objave prelimarne liste (do 29.01.2021. godine) trebati dostaviti kompletnu dokumentaciju koja se tražila u Konkursu, kao dokaz svega navedenog u prijavnim obarascima.

Dokumentaciju slati isključivo putem pošte (ne preporučeno) na adresu: Udruženje „Spajalica“, Grbavička 6a, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

VAŽNE NAPOMENE: Obzirom da je sam proces apliciranja pojednostavljen, a zahtjevao je samo nekoliko minuta vremena i dostavljanje istinitih i preciznih podataka, bilo kakve propuste nastale prilikom procesa apliciranja nije moguće nakndano ispraviti. Dokumentacijom se mora dokazati svaki detalj naveden u prijavnom obrascu. Ukoliko bilo koja stavka navedena u prijavnom obrascu ne bude dokazana validnim dokumentima, kandidat automatski gubi pravo na stipendiju i odmah se poziva naredni sa liste. Svi dokumenti koji se dostavljaju moraju biti u orginalu ili u ovjerenoj fotokopiji.

Nakon kompletiranja Konačne liste, ista će biti i objavljena.

Predsjednik Komisije,
Admir Kustura


KONKURSI

Rok za prijavu: 09.03.2021. // Konkurs je otvoren još 8 dana.

Natječaj Općine Vitez za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2020/21. godinu