Petak, 05. Juni 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Preliminarni rezultati konkursa za dodjelu stipendija Grada Srebrenik za šk./ak. 2019/20. godinu

Četvrtak, 21.11.2019. // Izvor: Stipendije.ba // Obavijesti

Grad Srebrenik objavio je preliminarne rezultate konkursa za dodjelu 26 stipendija redovnim učenicima srednjih škola i 62 kredita redovnim studentima dodiplomskog studija u šk./ak. 2019/20. godini.

Pravo na dodjelu stipendija imali su redovni učenici srednjih škola koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Srebrenik, uz uslove da su u tekućoj školskoj godini prvi puta upisali školsku godinu, da nisu korisnici stipendije od drugog davaoca i da su završili predhodnu godinu škole sa najmanje prosječnom ocjenom 4,0, dok pravo na dodjelu studentskih kredita imaju redovni studenti dodiplomskog studija sa područja Grada Srebrenik uz uslove da su u tekućoj akademskoj godini prvi puta upisali godinu studija, da nisu korisnici kredita ili stipendije od drugog davaoca i da su predhodne godine školovanja (od I do IV razreda srednje škole) završili sa najmanjom prosječnom ocjenom 4,0 (za studente koji prvi puta upisuju prvu godinu studija), a za studente ostalih godina studija prosječna ocjena 7,00 na fakultetima prirodnih, tehničkih i medicinskih nauka odnosno prosjek ocjena 7,20 na fakultetima društvenih nauka.

Iz Gradske uprave podsjećaju da na prijedlog liste prioriteta nezadovoljni kandidati mogu uložiti prigovor u roku od 8.(osam) dana od dana njenog objavljivanja na oglasnoj tabli Grada Srebrenik, a prigovor se upućuje putem  Službe za boračko invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti Komisiji za rješavanje po žalbi protiv  prvostepenih rješenja u upravnim stvarima, a može se dostaviti putem pošte preporučeno ili direktno putem pisarnice Grada Srebrenik. 

Preliminarne liste pogledati u prilogu ili na web stranici Grada Srebrenik.


KONKURSI

Rok za prijavu: 30.07.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 25 dana.

Javni poziv Vlade Japana za dodjelu MEXT stipendija za 2021. godinu

Rok za prijavu: 20.06.2020. // Konkurs je otvoren još 15 dana.

Javni natječaj Općine Stolac za dodjelu stipendija studentima u ak. 2019/20. godini

Rok za prijavu: 10.07.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 5 dana.

Konkurs Fondacije “Izvor nade” Sarajevo za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2020/21. godinu