Ponedjeljak, 17. Juni 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

U petak potpisivanje ugovora o stipendiranju Općine Gradačac u šk./ak. 2018/19. godini

Utorak, 19.02.2019. // Izvor: Stipendije.ba // Obavijesti
Općina Gradačac će u petak, 22. februara, organizirati potpisivanje ugovora o stipendiranju sa redovnim učenicima i studentima kojima je odobrena općinska stipendija za šk./ak. 2018/19. godinu.

Pravo na dodjelu općinskih stipendija imali su učenici srednjih škola i studenti dodiplomskog studija I do VI godine studija ili prvog ciklusa bolonjskog sistema studiranja uz uslove da prvi puta upisuju razred/godinu studija, da imaju prebivalište na području općine Gradačac, da ne obnavljaju školsku/akademsku godinu, da nisu korisnici stipendije od drugog izvora i da nisu u statusu apsolventa.
 
Iz Općine napominju da su za pristupanje potpisivanju Ugovora o stipendiranju kandidati obavezni na uvid predočiti ličnu kartu, a za malodobne korisnike stipendije Ugovor potpisuje roditelj. Kandidati koji u navedenom terminu ne potpišu Ugovor o stipendiranju mogu to učiniti u Službi za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu svakim radnim danom od 08,00: do 16,00 sati (kancelarija br. 19).
 
Isplata stipendija će početi tek kada svi kandidati potpišu Ugovore o stipendiranju, a kandidati koji do 8. marta ne potpišu ugovre o stipendiranju smatraće se da su odustali od stipendije.
 
Iznos stipendije za učenike je 400,00 KM u isplatama od 50,00 KM, a za studente je 800,00 KM u isplatama od 100,00 KM.
 
Potpisivanje ugovora sa stipendistima biće organizovano u 11.00 sati u sali "Gradačačkog sajma" u Gradačcu.
 
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 10.07.2019. // Konkurs je otvoren još 23 dana.

Konkurs Fondacije "Izvor nade" za dodjelu studentskih stipendija za ak. 2019/20. godini

Rok za prijavu: 28.06.2019. // Konkurs je otvoren još 11 dana.

Konkurs Fondacije "Izvor nade" za dodjelu srednjoškolskih stipendija za šk. 2019/20. godini

Rok za prijavu: 20.06.2019. // Konkurs je otvoren još 3 dana.

Javni poziv Vlade Japana za dodjelu MEXT stipendija za 2020. godinu