Utorak, 27. Juli 2021.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

U petak potpisivanje ugovora za ak. 2019/20. godinu sa stipendistima Općine Donji Vakuf

Srijeda, 03.06.2020. // Izvor: Stipendije.ba // Obavijesti

Općina Donji Vakuf poziva sve studente, dobitnike općinskih stipendija u šk./ak. 2019/20. godini na svečano potpisivanje ugovora o stipendiranju, koje će se održati u petak, 5. juna u Donjem Vakufu.
 
Potpisivanje ugovora bit će upriličeno u velikoj sali Općine Donji Vakuf, sa početkom u 14:00 sati.
 
U aktuelnoj akademskoj godini Općina Donji Vakuf dodijelit će ukupno 109 studentskih stipendija i to studentima prve godine 43 stipendije, studentima druge godine 18 stipendija, studentima treće godine 20 stipendija, studentima četvrte godine (I godina - II ciklus diplomski i integrisani dodiplomski i diplomski studij) 18 stipendija, studentima pete godine (I ili II godina - II ciklus diplomski i integrisani dodiplomski i diplomski studij) 9 stipendija i studentima šeste godine (integrisani studijski program I i II ciklusa) 1 stipendija, a stipendije se dodjeljuju za 10 mjeseci u jednakim mjesečnim iznosima od po 100,00 KM.
 
Pravo na dodjelu općinskih stipendija imali su redovni studenti koji imaju prebivalište na području Općine Donji Vakuf, uz uslove da su u akademskoj 2019/20. godini prvi put upisali određenu godinu dodiplomskog, diplomskog ili integrisanog dodiplomskog i diplomskog studija u statusu redovnog ili redovnog samofinansirajućeg student a na istom fakultetu, da nemaju navršenih 26. godina života na dan objave konkursa, da ne primaju kredit, stipendiju ili drugu vrstu subvencije od drugog davaoca, da nemaju status studenta apsolventa i da studiraju na fakultetima u Bosni i Hercegovini.
 
Konačnu rang listu studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju pogledati na web stranici Općine.

KONKURSI