Srijeda, 31. Maj 2023.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Fondacija Humanost u akciji Bosna i Hercegovina

Petak, 08.02.2013. // Izvor: Stipendije.ba // Predstavljamo

Fondacija Humanost u akciji Bosna i Hercegovina osnovana je 2011. godine. Na čelu Odbora je prof.dr. Lamija Tanović, koja je ujedno i osnivač organizacije. Ciljevi i djelatnost Fondacije su ostvarenje mirne i održive budućnosti u BiH i regiji kroz edukaciju, povezivanje i saradnju mladih u svrhu razvijanja međusobnog uvažavanja i kulturalne, religijske i nacionalne tolerancije u međunarodnom okruženju kao i jačanje svijesti o društvenim problemima, nepravdi, humanitarizmu kroz domaće i internacionalne projekte.

Fondacija svoje aktivnosti bazira na uključivanju mladih iz BiH u projekte obrazovanja o demokratskom društvu, ljudskim pravima i pravima manjina, a njeni članovi stalno jačaju i unapređuju mrežu učesnika koji su prošli kroz programe mreže organizacija Humanost u akciji. Fondacija je uključena u razmjenu informacija sa sličnim organizacijama u zemlji i svijetu koje nastoje pripremiti mlade ljude da stvaraju bolji svijet sa stanovišta ljudskih prava i prava manjina.

Stipendije

Stipendije se dodjeljuju za edukacijske ljetne programe u trajanju od mjesec dana (1. juni - 1. juli) u sljedećim gradovima: Berlinu, Amsterdamu i Kopenhagenu, a dodjeljuje se šest stipendija, koje se dobijaju nakon što aplikacija kandidata zadovolji sve uslove, te bivaju primljeni u program. Prijave za stipendiju pretežno traju do sredine februara. Fondacija pokriva sve troškove smještaja, putne troškove, troškove ishrane i učestvovanje u aktivnostima ljetnih programa. Također, dodjeljuje se i manji džeparac učesnicima programa. Period u kojem učesnici raspolažu stipendijama je 1. juni - 1. juli svake akademske godine i stipendiraju se studenti I i II ciklusa studija, a učenici i doktoranti nemaju pravo na apliciranje.

Do sada je dodijeljeno četrdeset i pet stipendija u periodu između 2005. i 2012. godine.

Stipendisti će učiti i istraživati o problemima diskriminacije kao i drugim problemima koji pogađaju različite manjinske grupe.

Kompletan program je interdisciplinaran i sastoji se od dnevnih predavanja i diskusija sa uvaženim akademicima, novinarima, političarima, aktivistima itd. Također, u sklopu programa se odvijaju i posjete pojedinim organizacijama, institucijama, memorijalnim centrima, muzejima itd. Kroz ove ljetne programe se pretežno promovišu timska istraživanja i debate o ljudskim pravima i društvenoj pravdi u demoktarskim zemljama.

Za učešće na edukacijskim ljetnim programima u Amsterdamu, Kopenhagenu i Berlinu se može aplicirati putem web stranice. Odabir kandidata podrazumijeva da će isti dobiti i stipendiju koja pokriva sve troškove učešća.

Kriteriji za apliciranje: 

  • Da se radi o studentu bilo koje visokoškolske ustanove unutar Bosne i Hercegovine, koji pohađa minimum drugi semestar, ili je nedavno diplomirao/la (ne ranije od 2011);
  • Tečno poznavanje engleskog jezika;
  • Svijest o tekućim društvenim i političkim problemima, kao i problemima vezanim za pristupanje Evropskoj Uniji. Interesovanje za ljudska prava i prava manjina, kao i volja za započinjanjem ili nastavkom građanskog aktivizma kroz djelovanje posredstvom Fondacije Humanost u akciji BiH;
  • Posjedovanje razvijenih komunikacijskih vještina.

Potrebna dokumentacija:

  • CV;
  • Motivaciono pismo;
  • Jasni odgovori na pet esejskih pitanja postavljenih u aplikaciji;
  • Prijedlog vlastitog projekta.

Ostale aktivnosti

Pored stipendiranja, Fondacija radi na izdavanju brošura i priručnika za potrebe Fondacije (u skladu sa zakonom koji se primjenjuje na neprofitne organizacije), zalaže se za volonterski rad u zajednici, uvođenje volonterskog rada kao bitnog segmenta aktivnosti mladih, zalaže se za jačanje svijesti o globalnim i lokalnim problemima kroz projekte itd.

Kontakt informacije

Fondacija Humanost u akciji BiH
Adresa: Skenderija 33, Dobojska 4, 71 000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 33 21 82 81
Fax: +387 33 55 79 96
Kontakt osoba: Elma Hodžić
E-mail: e.hodzic@humanityinaction.org
Web: www.humanityinaction.org