Nedjelja, 29. Januar 2023.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 04.09.2013.

Rok za prijavu: Srijeda, 25.09.2013.

Izvor: Udruženja "Obrazovanje gradi BiH"

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Udruženje "Obrazovanje gradi BiH"Adresa:Dobojska broj 4, 71 000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)33 71 05 80Fax:+387 (0)33 71 05 81Email:[email protected]URL:www.ogbh.com.ba

Konkurs Udruženja "Obrazovanje gradi BiH" za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima za šk./ak. 2013/14. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 29. Statuta Upravni odbor Udruženja „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“,  r a s p i s u j e


K O N K U R S
na dodjelu stipendija djeci i mladim koja su u ratu u BiH 1992.-1995. godina izgubili jednog ili oba roditelja, invalidnoj, talentovanoj, i djeci i mladim u stanju socijalne potrebe u školskoj 2013./2014. godini


Uslovi za prijavljivanje kandidata na konkurs:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine
 • da imaju mjesto prebivališta na teritoriji Bosne i Hercegovine
 • da redovno pohađaju srednju školu/fakultet na teritoriji Bosne i Hercegovine
 • da za školovanje/studij ne primaju stipendiju ili drugu novčanu podršku
 • da ne obnavljaju razred ili godinu

Stipendije se dodjeljuju za period od deset mjeseci u kojima se nastava odvija u školskoj godini.

Sredstva za stipendiranje korisnika Udruženje „Obrazovanje gradi BiH“ pravovremeno osigurava iz donacija i po osnovu druge zakonom dozvoljene djelatnosti za jednu školsku godinu.

Izvršni direktor Udruženja „Obrazovanje gradi BiH“ donosi plan stipendiranja za svaku školsku godinu, a u skladu s raspoloživim budžetskim sredstvima.

Uz  prijavu na konkurs kandidati su obavezni priložiti slijedeća dokumenta:

 • Uvjerenje o upisu u školu/fakultetu u 2013./2014. godini (original)
 • Dokaz o uspjehu u prethodnoj školskoj/akademskoj godini:
  - za studente prve godine studija - svjedočanstvo o završenom razredu (ovjerena kopija)
  - za studente od druge godine - uvjerenje o ocjenama iz prethodne godine studija
 • Prijava prebivališta (CIPS - ne starija od 30 dana)
 • Kućna lista (ovjerena u općini/opštini)
 • Izjava da kandidat ne prima stipendiju po drugom osnovu (ovjerena u općini/opštini)
 • Za zaposlenog roditelja/staratelja platnu listu ili potvrdu od poslodavca o primanjima
 • Za nezaposlenog roditelja/staratelja potvrdu od Zavoda za zapošljavanje
 • Za roditelja/staratelja penzionera ček od posljednje starosne, invalidske, ili porodične penzije (ovjerena kopija)
 • Uvjerenje  o pogibiji/smrti jednog ili oba roditelja u periodu 1992.-1995. (ovjerena kopija)
 • Dokaz o invalidnosti kandidata koji su invalidnost stekli u periodu 1992.-1995.
 • Dokaz o neriješenom stambenom pitanju
 • Dokaz o osvojenom prvom mjestu na federalnom i državnom nivou u kategorijama društvenih, tehničkih i predmeta muzička kultura
 • Dokaz o nadarenosti za pisanje poezije i proze  (preporuka predmetnog nastavnika)
 • Dokaz o osvojenom prvom mjestu na sportskim državnim i međudržavnim takmičenjima uz preporuku sportskih saveza BiH

Konkurs, nakon objavljivanja u dnevnim novinama „Oslobođenje“, ostaje otvoren do 25.09.2013. godine.

Izbor kandidata vršit će se komisijski, bodovanjem prema Pravilniku o načinu i uslovima ostvarivanja prava na dodjelu stipendija djeci i mladim koja su u ratu u BiH 1992.-1995. izgubili jednog ili oba roditelja, invalidnoj, talentovanoj, i djeci i mladim u stanju socijalne potrebe do 15.10.2013. godine.

Kod dodjeljivanja stipendija prioritet će imati kandidati:

 • koji su u ratu ratu u BiH 1992.-1995. godina izgubili jednog ili oba roditelja
 • koji pokazuju bolji uspjeh u školovanju
 • kod kojih je nepovoljnija socijalno-ekonomska situacija domaćinstva

U slučajevima kada je broj bodova izjednačen prednost u dodjeli imaju kandidati koji su stipendiju koristili u prethodnoj školskoj godini, ukoliko uz  prijavu prilože konkursom tražene dokumente.

U slučajevima kada iz jedne porodice ima više kandidata stipendija će se dodijeliti jednom kandidatu.

Prava, obaveze i druga pitanja o dodjeli i korištenju stipendije regulisat će se međusobno zaključenim ugovorom između stipendiste i Udruženja „Obrazovanje gradi BiH“.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa i traženim dokumentima dostaviti isključivo putem pošte na adresu: Udruženje „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“, Dobojska 4, 71000 Sarajevo, s naznakom „Prijava na konkurs“ i slovnom oznakom pripadajuće kategorije kandidata:

 1. za „dijete bez roditelja“,
 2. za „invalidno dijete“,
 3. za „talentovano dijete“,
 4. za „dijete u stanju socijalne potrebe“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Dokumenti dostavljeni uz prijavu neće se vraćati.
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.02.2023. // Konkurs je otvoren još 4 dana.

Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu

Rok za prijavu: 16.02.2023. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Konkurs Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za dodjelu stipendija za akademsku 2022/23. godinu

Rok za prijavu: 30.01.2023. // Konkurs je otvoren još 1 dan.

Konkurs Općine Sanski Most za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak. 2022/23. godinu

Rok za prijavu: 10.02.2023. // Konkurs je otvoren još 12 dana.

Natječaj Općine Prozor-Rama za dodjelu stipendija redovnim studentima u ak. 2022/23. godini

Rok za prijavu: 10.02.2023. // Konkurs je otvoren još 12 dana.

Konkurs Kantonalne uprave za branioce SBK za dodjelu stipendija za ak. 2022/23. godinu