Nedjelja, 29. Januar 2023.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 03.10.2013.

Rok za prijavu: Utorak, 15.10.2013.

Izvor: H.O Small Kindness

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Humanitarna Organizacija Small KindnessAdresa:Muse Ćazima Ćatića 12, 71 000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 33 53 34 97

Konkurs H.O. Small Kindness za dodjelu stipendija u ak. 2013/14. godini

Konkurs je istekao!

Humanitarna Organizacija SMALL KINDNESS


K O N K U R S
za dodjelu stipendija studentima

u akademskoj 2013/14. godini

I

Na osnovu Odluke Menadzmenta, H.O Small Kindness će u akademskoj 2013/14. godini dodijeliti 22 stipendije.

II

Stipendije se dodjeljuju za period akademske  2013/14. godine, odnosno od  Oktobra 2013.  do 30. juna 2014. godine, u mjesečnim iznosima od 80,00 KM.

III

OPĆI KRITERIJI:

 • redovno upisan u akademsku 2013/14. godinu.
 • da nije stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica.

IV

POSEBNI KRITERIJI:

 • postignuti rezultati u učenju i vladanju (za studente prve godine prosjek se uzima iz završnog razreda srednje  škole);
 • materijalno stanje porodice - socijalni status;
 • da niko od užih članova porodice nije korisnik stipendije HO Small Kindness.
 • da je spreman na obavljanje volonterskog rada, u cilju doprinosa zajednici( u obliku predavanja za jetime, posjeta, ostalih vidova volonterskog rada shodno afinitetima)

V

Krajnji rok za dostavu molbi  je 15. oktobar 2013. godine, a rezultati konkursa će biti objavljeni 25. oktobra 2013. godine na oglasnoj tabli HO Small Kindness.

VI

Komisija za bodovanje i utvrđivanje prijedloga kandidata za dodjelu stipendija će utvrditi broj bodova za svakog kandidata prema slijedećem:

 • bodovi po osnovu postignutih rezultata u učenju i vladanju (1-5);
 • bodovi po osnovu prosječnih primanja po članu domaćinstva(1-5);
 • bodovi po osnovu statusa roditelja-porodice(da li je jetim ili ne) 3 bodova;
 • bodovi po ostalim osnovama:
  a) neko od članova uže porodice RVI ili invalid po ostalim osnovama -2 boda;
  b) Neko od članove uže porodice civilna žrtva rata -2 boda;
  c) da li su izbjeglice ili ne - 2 boda
  d) Da li ima teško bolesnih u porodici -2 boda
  e) boravište izvan Kantona Sarajevo - 2 boda
  f) nagrade na fakultetu - 2 boda

POTREBNA DOKUMENTACIJA:                

 1. Molba (navesti ime i prezime, ime oca, adresu, kontakt telefon-fiksni i mobilni, e-mail)
 2. Dvije fotografije 3,5 x 4,5 cm;
 3. Uvjerenje o upisu u akademsku 2013/14.godinu;
 4. Kopija indexa (stranica sa ličnim podacima i fotografijom);
 5. Uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodne akademske godine ili ovjerena kopija ocjena iz indeksa;
 6. Kopija svjedodžbe iz prethodnog razreda;
 7. Uvjerenje/potvrda da je aplikant učenik generacije ili ponos generacije prethodnoj godini;
 8. Izjava da podnosilac molbe nije stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica (izjava se daje i ovjerava u općini);
 9. Dokaz za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na državnom, evropskom ili svijetskom takmičenju za prethodnu ak./šk. godinu;
 10. Kućna lista (izdaje se i ovjerava u općini);
 11. Dokaze o ukupnim mjesečnim prihodima-primanjima članova porodičnog domaćinstva po osnovu: radnog odnosa, penzije, samostalne djelatnosti, boračko-invalidske zaštite i drugih osnova (potvrda o ličnim primanjima, posljednji ček od penzije, čekovi od IMO i LIMO i dr., za nezaposlene članove domaćinstva uvjerenje Zavoda za zapošljavanje a ako nisu prijavljeni kod Zavoda potrebno je sačiniti izjavu o statusu (npr. domaćica, poljprivrednik i sl.) i istu ovjeriti u općini);
 12. Dokazi za roditelje: bez jednog ili oba roditelja, šehidska porodica, RVI preko 60%, nalazi za tesko oboljele
 13. Za učenike i studente iz porodice potrebno dostaviti potvrde o upisu iz škole ili fakukteta;
 14. Dokaz da stanuje van prebivališta porodice, u studentskom domu ili u privatnom smještaju (za studente izvan Kantona Sarajevo)
 15. Dokaz da sa porodicom stanuje u prinudnom smještaju (za studente koji imaju status izbjeglica)
 16. Potvrda da porodica ne posjeduje motorno vozilo

NAPOMENA:

 1. Pravo učešća na konkursu imaju studenti dodiplomskog studija;
 2. Nepotpune i neblagovremene molbe neće se uzimati u razmatranje;
 3. Dokumenti dostavljeni uz molbu se ne vraćaju.

Molbu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu: H.O. Small Kindness Sarajevo, ulica Muse Ćazima Ćatića br. 12, 71000 Sarajevo.

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.02.2023. // Konkurs je otvoren još 4 dana.

Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu

Rok za prijavu: 16.02.2023. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Konkurs Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za dodjelu stipendija za akademsku 2022/23. godinu

Rok za prijavu: 30.01.2023. // Konkurs je otvoren još 1 dan.

Konkurs Općine Sanski Most za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak. 2022/23. godinu

Rok za prijavu: 10.02.2023. // Konkurs je otvoren još 12 dana.

Natječaj Općine Prozor-Rama za dodjelu stipendija redovnim studentima u ak. 2022/23. godini

Rok za prijavu: 10.02.2023. // Konkurs je otvoren još 12 dana.

Konkurs Kantonalne uprave za branioce SBK za dodjelu stipendija za ak. 2022/23. godinu