Srijeda, 25. April 2018.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 16.01.2014.

Rok za prijavu: Ponedjeljak, 27.01.2014.

Izvor: www.opstina-vlasenica.org

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Opština VlasenicaAdresa:ul. Svetosavska 14, 75440 Vlasenica, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 56 734 710Fax:+387 56 734 830Email:vlseris@teol.netURL:www.opstina-vlasenica.org

Konkurs Opštine Vlasenica za dodjelu stipendija studentima u šk. 2013/14. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 1. Odluke o stipendiranju studenata u školskoj 2013/2014 godini i člana 8. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima i učenicima srednje škole (”Službeni glasnik opštine Vlasenica”, broj: 10/13), načelnik opštine Vlasenica raspisuje


JAVNI KONKURS
za dodjelu stipendija studentima u školskoj 2013/2014. godini

I

Raspisuje se Javni konkurs za dodjelu 40 stipendija u školskoj 2013/2014. godini, za sljedeće kategorije redovnih studenata visokoškolskih ustanova:

 • Studenti sa prosječnom ocjenom 8,50 i više i učenici generacije;
 • Studenti, čiji su roditelji slabog materijalnog stanja, i studenti iz višečlanih porodica,
 • Studenti bez roditelja, studenti djeca poginulih boraca, studenti djeca invalida, studenti sa hendikepom i civilne žrtve rata.

II

Opšti uslovi za dodjelu stipendija

Za dodjelu stipendija iz tačke I ovog konkursa mogu konkurisati redovni studenti visokoškolskih ustanova, koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Vlasenica, i koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

 1. da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
 2. da su studenti druge ili viših godina studija na prvom ciklusu studija,
 3. da prvi put upisuju godinu studija u školskoj 2013/2014. godini,
 4. da nisu obnavljali dvije ili više godina studija, izuzev u slučajevima teže bolesti, njege djeteta do godine dana života i održavanja trudnoće, te drugim opravdanim slučajevima, za koje su dužni priložiti odgovarajuće dokaze,
 5. da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja, i
 6. da nisu stariji od 28 godina života.

III

Kriterijumi za utvrđivanje rang-liste studenata za dodjelu stipendija su:

 1. uspjeh u prethodnim studijskim godinama,
 2. upisana godina studija i
 3. socijalni status.

IV

Obrazac zahtjeva za dodjelu stipendije biće dostupan kandidatima na internet stranici opštine Vlasenica: www. opstina-vlasenica.org, a može se preuzeti i lično u Prijemnoj kancelariji Administrativne službe opštine Vlasenica.

V

Potrebna dokumentacija

Uz zahtjev za dodjelu stipendije studenti sa prosječnom ocjenom 8,50 i više i učenici generacije, kao i studenti, čiji su roditelji slabog materijalnog stanja, i studenti iz višečlanih porodica dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • potvrdu o statusu redovnog studenta određene godine studija,
 • ocjene iz prethodnih godina studija,sa izvedenom prosječnom vrijednosti ocjena,postignutih tokom studiranja,
 • ovjerenu fotokopiju indeksa-prva strana,
 • fotokopiju lične karte,
 • ovjerenu izjavu da nisu korisnici stipendije drugih subjekata,
 • izjavu o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista),
 • uvjerenje da su korisnici socijalne pomoći,
 • dokaze o primanjima za svakog člana domaćinstva:
  1) dokazi o visini ličnih primanja,
  2) uvjerenja o iznosu penzija,
  3) potvrde Biroa za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
  4) ostale dokaze o primanjima,
 • fotokopiju nagrade ili priznanja sa republičkih i državnih takmičenja.


Uz zahtjev za dodjelu stipendije studenti bez roditelja, studenti djeca poginulih boraca, studenti djeca invalida, studenti sa hendikepom i civilne žrtve rata dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • potvrdu o statusu redovnog studenta određene godine studija,
 • ocjene iz prethodnih godina studija, sa izvedenom prosječnom vrijednosti ocjena, postignutih tokom studiranja,
 • ovjerenu fotokopiju indeksa,
 • fotokopiju lične karte
 • izjavu o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista),
 • ovjerenu izjavu da nisu korisnici stipendije iz drugih izvora finanasiranja,
 • sljedeća uvjerenja ili dokaze:
  - izvod iz matične knjige umrlih (djeca bez jednog ili oba roditelja),
  - uvjerenje da su članovi porodice poginulog borca,
  - uvjerenje o invalidnosti (učenici i studenti čiji je roditelj invalid),
  - uvjerenje da su korisnici socijalne pomoći,
  - uvjerenje o hendikepu osobe, koja se prijavljuje na konkurs,
  - dokaze o primanjima za svakog člana domaćinstva:
  - dokazi o visini ličnih dohodaka,
  - uvjerenja o iznosu penzija,
  - uvjerenja o iznosu porodične i lične invalidnine,
  - potvrdu Biroa za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
  - ostale dokaze o primanjima.
 • ovjerene fotokopije nagrada, priznanja, diploma, naučnih i projektnih radova, i sl.

VI

Podnosioci prijava moraju imati otvoren tekući račun na svoje ime u nekoj od banaka u Republici Srpskoj.

VII

Zahtjevi za dodjelu stipendija sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično, u prijemnu kancelariju Administrativne službe opštine Vlasenica, šalter broj 6, sa naznakom ”Komisija za dodjelu stipendija”.

Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VIII

Javni konkurs biće objavljen na internet stranici opštine Vlasenica: www.opstina-vlasenica.org i na oglasnoj tabli Administrativne službe opštine Vlasenica.

IX

Javni konkurs ostaje otvoren od 27.12.2013. do 27.01.2014.

X

Preliminarna rang-lista kandidata biće objavljena na internet stranici opštine Vlasenica: www. opstina-vlasenica.org i oglasnoj tabli Administrativne službe opštine Vlasenica.

Nezadovoljni kandidati imaju pravo prigovora na istu načelniku opštine, u roku od osam dana od dana objavljivanja.

Na osnovu razmotrenih prigovora, formiraće se konačna rang-lista, koja će se objaviti na isti način.

NAČELNIK OPŠTINE
Todorović Dragoslav, dipl. inž. šum.

KONKURSI

Rok za prijavu: 11.05.2018. // Konkurs je otvoren još 16 dana.

Javni poziv opštine Srebrenica za dodjelu stipendija u akademskoj 2017/18. godini