Srijeda, 31. Maj 2023.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Subota, 24.10.2015.

Rok za prijavu: Četvrtak, 10.12.2015.

Izvor: www.ambafrance-ba.org

Nivo obrazovanja: II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Ambasada Francuske u Bosni i HercegoviniAdresa:Mehmed bega Kapetanovića Ljubušaka 18, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)33 28 27 07Fax:+387 (0)33 28 27 11Email:pascal.fourneaux@diplomatie.gouv.frURL:www. ambafrance-ba.org

Javni poziv Vlade Republike Francuske za dodjelu stipendija za postdiplomski studij za ak. 2016/17. godinu

Konkurs je istekao!

Francuska vlada svake godine dodjeljuje studijske stipendije nivoa Master 2 studentima Bosne i Hercegovine. Stipendijski program uključuje troškove smještaja i troškove života, kao i zdravstveno osiguranje studenta tokom akademske godine.

Ko se može prijaviti?

Mogu se prijaviti studenti ili zaposlene osobe:

  • državljani Bosne i Hercegovine
  • koji su diplomirali ili su u toku dobijanja diplome na kraju univerzitetskih studija (Master 1, ili četiri godina studija poslije Mature). Studenti već upisani na 5. godinu, mogu se takođe prijaviti zaposlene osobe.
  • koji imaju nivo znanja francuskog jezika dovoljan za praćenje nastave na francuskom jeziku Ako se student kandiduje za Master na kojem se nastava odvija u cjelosti ili djelomično na drugom stranom jeziku, i ako je nivo njegovog poznavanja francuskog jezika niži od B1, student će morati, ako dobije stipendiju, obavezno upisati intenzivni kurs francuskog jezika, po dolasku u Francusku ili prije odlaska u Francusku.

Kako će se obaviti izbor?

Komisija za dodjelu stipendija će voditi računa o više kriterija:

  • Osnovni principi su kvalitetan curriculum vitae kao i uspješno studiranje, motivacija studenta i osnovanost studijskog projekta.
  • Posebna pažnja će se obratiti profesionalnom projektu studenta
  • Prioritet će imati studenti koji žele ići u Francusku u sklopu saradnje između njihovog matičnog univerziteta i nekog francuskog univerziteta ili u sklopu programa saradnje koje podržava Ambasade Republike Francuske u Bosni i Hercegovini. Studenti se moraju detaljno informisati o francuskim ustanovama u koje se žele upisati (informacije dostupne na stranici CampusFrance, www.campusfrance.org).

Gdje naći dodatne informacije?

Dodatne informacije možete dobiti putem : E-maila : boursesfrance.sarajevo-amba@diplomatie.gouv.fr
Telefona : 033 586 230 (ujutor)/033 282 709
Na web stranici ambasade : www.ambafrance-ba.org

Gdje predati kandidaturu?

Kandidature (obavezne informacije + CV + pismo motivacije OBAVEZNO NA FRANCUSKOM ILI ENGLESKOM JEZIKU, PDFu) treba poslati najkasnije do četvrtka, 10. decembra 2015. na gđu Catherine PALPANT, Ataše za saradnju putem e-maila: boursesfrance.sarajevo-amba@diplomatie.gouv.fr ili putem pošte na adresu :
Service de coopération et d'action culturelle de l’Ambassade de France en Bosnie-Herzégovine, Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka 16, 71000 Sarajevo

NB: Ambasada Francuske će elektronskim putem potvrditi registrovanje svih kandidatura pristiglih bilo elektronskim putem bilo putem pošte. Nekompletan dosije neće biti razmatran.